Tekniska ämnen

Vad är cybersäkerhet?

Illustration av IT-objekt med fokus på ett frågetecken

Översikt

Cybersäkerhet är tillämpningen av verktyg, teknik, policyer, processer, kontroller och rutiner för att skydda eller återställa nätverk, enheter, system och applikationer från digitala attacker. De digitala attackerna syftar till att komma åt, förstöra och ändra känsliga data, störa arbetsflöden och pressa fram pengar.

Cyberbrottslingar använder ett brett spektrum av angreppstyper mot organisationer och individer i syfte att äventyra datas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.

  • Attacker mot sekretess är utformade för att stjäla känslig information som PII.
  • Angrepp på integriteten syftar till att sabotera verksamheten och skada anseendet.
  • Attacker mot tillgänglighet syftar till att hindra användare från att få tillgång till data.

På individnivå kan en cyberattack leda till identitetsstöld, utpressning och förlust av oersättliga data som t.ex. familjefoton. På organisationsnivå kan en cyberattack leda till dataförlust, driftsstörningar, krav på lösensummor, industrispionage, kritik från tillsynsmyndigheter och förlorat anseende.

Ett integrerat, automatiserat tillvägagångssätt för cybersäkerhet och cyberresiliens påskyndar upptäckt, avhjälpande och utredning av cyberhot.

Bedömning av cybersäkerhet

Denna utvärdering är utformad för att hjälpa dig att identifiera luckor i din cybersäkerhet så att du kan förstå hur du ska prioritera dem för ditt företag. När du har slutfört bedömningen kommer du att kunna se en fullständig rapport som innehåller din poäng per bedömningsområde, hur den jämförs med det globala genomsnittet (och per bransch) samt strategier för att stärka din cyberresiliens.

Läs mer om detta

Cybersäkerhet

Varför är cybersäkerhet viktigt?

Varför behöver vi cybersäkerhet? Betydelsen av cybersäkerhet drivs främst av följande faktorer.

Alltmer sofistikerade attacker

Attackerna blir alltmer sofistikerade. DDoS (Distributed Denial of Service), ransomware, avancerade ihållande hot och statssponsrad hackning har alla gjort hotbilden farligare.

Allmänt tillgängliga hackningsverktyg

Du behöver inte längre vara en supernörd med åratal av programmeringserfarenhet för att genomföra en förödande cyberattack. Verktygen och taktiken finns tillgängliga gratis på nätet. Din cyberangripare idag kan mycket väl vara någon med begränsade digitala färdigheter.

Efterlevnad

Förordningar som den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att organisationer vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda känslig information. Underlåtenhet att efterleva dessa krav kan leda till betydande böter och rättsliga åtgärder.

Ökande kostnader för intrång

Böter och förlorade affärer är bara en aspekt av de ökande ekonomiska kostnaderna för säkerhetsöverträdelser. Det tillkommer också kostnader för att begränsa effekterna, återställa efter katastrofer, täppa till kryphål, skaffa nya säkerhetssystem och reparera organisationens rykte.

Strategisk fråga på styrelsenivå

I en studie från 2019 av de 10 största riskerna för företag rankades cyberincidenter som nummer ett. Detta förvärras ytterligare av en rad nya regelverk som ger styrelser och ledande befattningshavare i uppdrag att driva hanteringen av cyberrisker.

Cyberbrott är en stor affär

Cyberattacker kan ha sociala, etiska eller politiska motiv. De allra flesta drivs dock av ekonomiska avsikter. Cyberbrottslighet är en mångmiljardindustri.

Vilka är utmaningarna inom cybersäkerhet?

Internet of Things (IoT)

Internet är inte längre bara ett nätverk av routrar, switchar, servrar, datorer och skrivare. Det håller snabbt på att ge vika för IoT. Många elektroniska och elektriska apparater är internetanslutna, t.ex. kylskåp, tv-apparater, kameror, motorfordon, tvättmaskiner och glödlampor.

Samtidigt som IoT har skapat otaliga möjligheter till uppkoppling har det också medfört luckor av en omfattning och ett antal som aldrig tidigare skådats. Det finns betydligt fler potentiella ingångspunkter för attacker. Cyberbrottslingar kan ta över tusentals av dessa enheter för att genomföra en DDoS-attack.

Snabbt föränderliga risker

Informationstekniken är utan tvekan den bransch i världen som utvecklas snabbast. Teknik som var toppmodern för fem år sedan kan vara på gränsen till föråldrad i dag. Med ny teknik kommer nya faror och nya angreppssätt, vilket gör det svårt för organisationer att hålla jämna steg och uppdatera sina rutiner i enlighet med detta. Detta gäller särskilt för mindre organisationer som inte har lyxen att ha stora IT-, säkerhets- och efterlevnadsteam.

Insamling av stora mängder konfidentiell data

Organisationer samlar in, bearbetar och lagrar enorma mängder konfidentiell information från användare, varav en betydande del kan anses vara känslig. Även små företag kan komma över tusentals kundregister på bara ett par månader.

Med mer information i sina händer är risken för att en cyberbrottsling stjäl uppgifterna ett ständigt närvarande problem.

Organiserade och statsunderstödda hackergrupper

Cyberattacker är inte längre förbehållna en datorkunnig person som i en mörk källare klöser sönder ett företags cyberförsvar. Dagens hotaktörer är mer systematiska och organiserade, med allt från intressegrupper som Anonymous till hela regeringsdepartement som ägnar sig åt cyberspionage, cyberkrigföring och cyberterrorism.

Arbete på distans

Covid-19-pandemin påskyndade normaliseringen av distansarbete och visade att många jobb inte behöver utföras på en organisations kontor. Men distansarbete medför cyberrisker.

Anställda som använder offentligt WiFi när de reser kan ansluta till en oseriös hotspot och exponera konfidentiell företagsinformation för brottslingar. Att arbeta utanför kontorets väggar ökar också risken för avlyssning och stöld av enheter.

Internet med hög hastighet

I årtionden har internet möjliggjort utbyte av data i realtid. Bandbredden har ökat dramatiskt genom åren och höghastighetsinternet är allmänt tillgängligt, vilket gör det möjligt för oseriösa aktörer att ladda upp stora mängder data på några minuter.

Ta med din egen enhet (BYOD)

BYOD-policyer sänker kostnaden för att skaffa organisationsägda enheter. Samma enheter kan dock vara en svag punkt som introducerar skadlig kod i organisationen. Och BYOD kanske inte är föremål för samma grad av tillsyn och kontroll som företagsägda prylar.

Hur man hanterar cybersäkerhet

Du behöver flera strategier, tekniker, verktyg, teknologier, metoder och tjänster för att motverka cyberattacker. Nedan följer några av de viktigaste pelarna inom cybersäkerhet.

Ledarskapets engagemang

Cybersäkerhet måste ha ett tydligt stöd på högsta nivå i organisationen. Medarbetarna kommer att engagera sig i frågor som har ledningens och styrelsens uttryckliga stöd.

Regelbundna riskbedömningar

Regelbundna cyberriskbedömningar hjälper till att identifiera och utvärdera hot, samtidigt som de avgör om de kontroller som finns på plats är tillräckliga. Det är ett kostnadseffektivt och effektivt sätt att proaktivt skydda dina digitala tillgångar.

Lösenordshantering

Utveckla policyer och medvetenhetsprogram som säkerställer att användarna skapar lösenord som är svåra att förutsäga. Standardlösenord bör ändras innan en applikation eller enhet distribueras till produktionsmiljön.

Robust cybersäkerhetskultur

De flesta cyberattacker bygger på sårbarheter som orsakas av mänskliga misstag. Svaga lösenord, phishing-mejl, bluffsamtal och bilagor med skadlig kod är beroende av användarens handlingar. Angripare utnyttjar dessa för att lura anställda att öppna en dörr för obehörig åtkomst.

Varje medarbetare måste inse sitt ansvar som den första försvarslinjen när det gäller att skydda organisationens digitala tillgångar mot cyberattacker. Detta måste förstärkas genom regelbunden utbildning. Cybersäkerhet bör integreras i företagets värderingar och vision. Och det bör finnas incitament och belöningar för medarbetare som uppvisar rätt cybersäkerhetsbeteende.

Integrerade lösningar för applikations- och nätverkssäkerhet

De bästa mjukvarutjänsterna för företagssäkerhet arbetar i flera lager för att skapa ett solitt försvar mot cyberhot.

Ofta behöver en organisation flera olika applikationer och nätverkssäkerhetslösningar för att klara jobbet, allt från intrångsskyddssystem till antivirusprogram. Historiskt sett har dessa lösningar distribuerats på ett reaktivt sätt, i silos, vilket visat sig vara ineffektivt, dyrt och komplicerat. Angripare kunde utnyttja luckor.

För att få en verklig end-to-end-överblick över hotbilden måste lösningar för applikations- och nätverkssäkerhet integreras för att förhindra att något faller mellan stolarna.

Samarbeta med ett dedikerat cyberförsvarsföretag

Komplexiteten i de snabbt föränderliga cyberfarorna kan vara utmanande och tidskrävande för det genomsnittliga företaget. Genom att samarbeta med ett dedikerat cyberförsvarsföretag som OpenText kan du dra nytta av den bästa tillgängliga kunskapen och expertisen inom cybersäkerhet.

Ett cyberförsvarsföretag kan hjälpa till att driva cybersäkerhet in i en organisations struktur och distribuera de lösningar som är mest lämpliga. Med hjälp av beprövad programvara för cyberresiliens och säkerhetsverktyg för företag kan en dedikerad leverantör av cybersäkerhetslösningar hålla din säkerhet robust.

Begränsning av cybersäkerhetsrisker

I dagens djupt sammanlänkade värld kan alla dra nytta av cybersäkerhet. Ett framgångsrikt cybersäkerhetsprogram ger ett djupgående försvar. Det innebär flera lager av skydd som omfattar nätverk, servrar, enheter, applikationer, databaser och data.

Det finns inga garantier för att ens de mest genomarbetade strategierna kommer att hålla din organisation immun mot angrepp. Men genom att vidta rätt åtgärder kan oddsen minimeras avsevärt genom att göra det svårare för cyberbrottslingar att bryta igenom. Genom att identifiera nya sårbarheter, använda cybersäkerhetsverktyg och utbilda användarna gör cybersäkerhet den digitala miljön säkrare för alla.

OpenText Cybersäkerhetslösningar

OpenText ger en omfattande digital omvandling som tar itu med cyberresiliens och kräver integrering av cybersäkerhet i hela företagets livscykel - för att skydda verksamheten, upptäcka förändringar i riskytan och utveckla din förmåga att hantera nya hot.

Skydda

En bra cybersäkerhetsstrategi skyddar dina system, dina applikationer och dina data. Du måste se till att endast behöriga användare får åtkomst till dina system och att du kan spåra dem vart de än går genom en stark identitetshantering. Du måste också kunna upptäcka sårbarheter i dina applikationer - hitta alla svagheter som kan utnyttjas. Slutligen måste integriteten för dina data - information om dina kunder, dina anställda och din organisations immateriella rättigheter - skyddas med högsta möjliga säkerhetsnivå.

Detektera

Den andra delen av en bra cybersäkerhetsstrategi är att upptäcka när någon försöker agera illvilligt mot dig. Detta kan vara en stor utmaning eftersom de onda aktörerna blir mer sofistikerade och arbetar på mer dolda sätt för att bryta sig in i din miljö. Dessutom är dessa avancerade hot inte begränsade till utsidan. Vissa intrång börjar inne i en organisation. De onda aktörerna kan stjäla eller förstöra data och till och med skada själva systemen utan att någon vet om det.

För att kunna upptäcka säkerhetsrisker måste företag förstå vilka data de har och var de finns. Genom att kartlägga dina data kan du förstå hur viktiga de är, hantera dem i enlighet med gällande regelverk och minimera risken för bristande efterlevnad, stöld med mera.

Det är också till hjälp för säkerhetsteamen att förstå enskilda användares beteende. När man förstår vad som är "normalt" beteende på systemet är det lättare att identifiera beteenden som inte följer mönstren och som kan innebära en risk för företaget.

En anledning till att säkerhetsteamen har svårt att upptäcka hot är att många lösningar genererar så mycket data att de skapar "falska positiva resultat". Faktum är att det genereras så mycket data att det ofta är svårt att avgöra vad som är ett faktiskt hot. SOC:er har helt enkelt inte tid att titta på varje varning individuellt och utvärdera risken. Det är därför som alla bra lösningar har möjlighet att utvärdera och automatisera svar, och sedan lyfta varningar med högre risk till säkerhetsteamet för åtgärd.

Utvecklas

En viktig komponent i cyberresiliens och cybersäkerhet är förmågan att anpassa och utveckla sin säkerhetsstrategi för att ligga steget före hoten. Hackare hittar ständigt nya sätt att utnyttja sårbarheter. De vet att det så småningom kommer en lösning på det som fungerade igår, så de försöker hela tiden ta reda på vad som kommer att fungera imorgon. En cyberresilient organisation kommer att förutse de nya attackvektorerna genom hotmodellering och arbeta för att försvara dem redan innan de blir en sårbarhet.

För att kunna utvecklas måste man snabbt kunna distribuera och integrera befintliga och nya tjänster, både lokalt och i molnet. Det kräver också tillgång till branschens immateriella rättigheter och bästa praxis - helst inbyggda i de produkter och verktyg som används för säkerhet. Och det handlar om att snabbt kunna korrelera data med hjälp av matematiska modeller och maskininlärning så att du kan fatta datadrivna beslut.

Artificiell intelligens och maskininlärning

Artificiell intelligens och maskininlärning (AI/ML) är viktiga bidrag till en effektiv cybersäkerhet. Med de mängder av data som genereras av säkerhetslösningar kan system som kan analysera beteenden och risker och automatisera svar avsevärt öka en organisations förmåga att på ett intelligent sätt anpassa sig till sårbarheter och attacker.

Datasäkerhet

Att säkerställa datasäkerhet är en primär komponent i både cybersäkerhet och cyberresiliens. Detta inkluderar data i både strukturerade och ostrukturerade format. Du måste kunna analysera de data du har och få fram viktiga insikter så att du kan följa sekretessbestämmelser och andra myndighetsbestämmelser.

Applikationssäkerhet

Applikationssäkerhet börjar i din applikationsutvecklingsprocess. Testningen måste vara skalbar, flexibel för användning på plats eller på begäran och kunna integreras med DevOps. Den bör omfatta utvecklarvänliga processer och koden bör vara lätt att navigera i.

Identitets- och åtkomsthantering

Identitets- och åtkomsthantering är möjligheten att hantera "vem" (anställda, kunder) och "vad" (enheter, tjänster) som får åtkomst till dina system och data. Det gör att du kan utveckla betrodda identiteter med rätt åtkomstnivå. Genom att känna till de normala mönstren för dessa identiteter blir det lättare att identifiera när onormala mönster uppträder.

Säkerhetsoperationer

Lösningar för säkerhetsoperationer måste förbättra resursernas produktivitet, särskilt med tanke på den rådande bristen på talanger inom säkerhetsområdet. SOAR-system (Security Orchestration, Automation and Response) och SIEM-system (Security Information and Event Management ) är två viktiga aspekter av produktiva säkerhetsverksamheter.

Cybersäkerhet

Kom igång redan idag.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa till?

Fotnoter

OpenText sidfot