Stöd

OpenText Inloggning och support för kontaktpersoner

OpenText svarar snabbt på växande affärsbehov för att ge 100% tillfredsställelse. Supportcentret erbjuder snabb, korrekt och tillmötesgående service som saknar motstycke i branschen, oavsett företagets storlek, läge eller investeringsnivå. Supportspecialisterna erbjuder en bred teknisk expertis, avancerad supportteknik och självförtroendet att åtgärda situationer för att skydda kundens verksamhet och investeringar.

Förenta staterna

Produkt/Plattform Telefon E-post Logga in/URL
OpenText™ Legering 866-830-3600 opt. 1 Lia-support@opentext.com LINS
OpenText™ Kontaktperson Athena 866-830-3600 opt. 7 liaisontpc@liaison.com Athena
CCBSS EDI-stöd (Coke) 844-COKE-487
(844-265-3487)
ccbss-edi-support@opentext.com
OpenText™ Liaison CommerceSuite 866-830-3600 opt. 5 softwaresupport@liaison.com
OpenText™ Förbindelse CSOS 866-830-3600 opt. 5 softwaresupport@liaison.com
OpenText™ Samband DXP 866-830-3600 opt. 4 Lia-support@opentext.com LINS
OpenText™ Liaison Delta / OpenText™ Liaison ECS / OpenText™ Contivo™ 866-830-3600 opt. 5 softshare.support@liaison.com eService
OpenText™ EMR-Link™ 888-806-0309 opt. 2 support.emr-link@opentext.com EMR-Link
IBM/iSeries/AS400 866-830-3600 opt. 8 softwaresupport@liaison.com
Samband VAN 866-830-3600 opt. 2 liavansupport@opentext.com LINS
OpenText™ Skydda™ /TaaS 866-830-3600 opt. 7 TaaSSupport@liaison.com
HC-register 866-840-3600 opt. 9 registrysupport@liaison.com
OpenText™ Kontaktperson Webspan 866-830-3600 opt. 3 support.hubspan@liaison.com WebSPAN-arbetsyta

Europa

Produkt/Plattform Telefon E-post
Direkta kunder +358 (0) 10 3060 999* support.europe@opentext.com
Andra kunder (t.ex. SupplierWeb) +358 (0) 600 93388** support.europe@opentext.com

Relaterade resurser

Digitala certifikat för handelspartner och kunder

Ladda ner PartnerConnect för handelspartners och kunder


* Telefonavgift vid samtal från Finland via fast telefoni är 8,21 c + 5,90 c/min och via mobiltelefon 8,21 c + 16,90 c/min

** Telefonavgift för samtal är 2,92 EUR/min + nätavgifter/mobilsamtalsavgifter

OpenText sidfot