Extended ECM

Enkla, moderna X-planer

Påskynda företagets innehållsresa med smidiga och skalbara nivåindelade planer för OpenText Extended ECM

X-planer

Nyckelfärdiga lösningar på de vanligaste innehållsutmaningarna

 • X1 Plan - Öka teamets produktivitet

  Förstklassig plattform för innehållstjänster - med färdiga affärsprocesser, integrerat Microsoft Teams-samarbete, visning samt automatiserad säkerhet och styrning. 

 • X2 Plan - Bygga upp tvärfunktionell kompetens

  Alla fördelar med X1, plus Intelligent Viewing (Premium), automatiserad dokumentgenerering och färdiga integrationer for SAP® S/4 HANA, SAP® SuccessFactors® och Salesforce®.

 • X3 Plan - En bro över gränserna

  Alla fördelar med X2, plus Core Capture (med Intelligent Filing), Core Share för sömlöst utbyte av innehåll med externa parter och Core Signature för att helt digitalisera affärstransaktioner. 

Planer i en överblick

Utnyttja Extended ECM som en molntjänst med antingen anpassade eller standardiserade privata molnplaner

X-Planer i detalj
Svep för att se mer "

Valfria tillägg till Cloud Plan

 • Tilläggsteknik

  Tillhandahåller kapacitet för hantering av kapitalprojekt.

  Add-On Government

  Ger möjlighet att tillgodose komplexa krav på processhantering eller ärendehantering.

 • Anställd

  Förbättra medarbetarnas upplevelser och personalavdelningens produktivitet genom att hantera dokument i en arbetsyta för medarbetarna. Inkluderar X2-funktionalitet med integration till SAP SuccessFactors. Obs: Till skillnad från X2 är denna plan begränsad till detta enda användningsfall.

  Externa transaktioner

  Ge kunder, partners eller leverantörer enkel portalåtkomst till innehåll som lagras på Extended ECM . En transaktion är en nedladdning, uppladdning, visning eller utskrift av ett enda dokument.

 • Ytterligare instans för icke-produktion

  Komplettera standardmolnplanen med ytterligare systeminstanser för test- eller utbildningsändamål.

  Ytterligare lagring av dokument

  Utöka standardplanen för molnet med ytterligare lagringskapacitet för dokument.

Distribuera Extended ECM med dina egna datacenter eller andra hyperscalers

X-Planer i detalj
Svep för att se mer "

Valfria tillägg till licensplanen

 • Tilläggsteknik

  Tillhandahåller kapacitet för kapital.

  Add-On Government

  Ger möjlighet att tillgodose komplexa krav på processhantering eller ärendehantering.

 • Anställd

  Förbättra medarbetarnas upplevelser och personalavdelningens produktivitet genom att hantera dokument i en arbetsyta för medarbetarna. Inkluderar X2-funktionalitet med integration till SAP SuccessFactors. Obs: Till skillnad från X2 är denna plan begränsad till detta enda användningsfall.

  Externa transaktioner

  Ge kunder, partners eller leverantörer enkel portalåtkomst till innehåll som lagras på Extended ECM . En transaktion är en nedladdning, uppladdning, visning eller utskrift av ett enda dokument.

 • Tilläggsprogram Office Online (tjänst)

  Komplettera standardlicensplanen med en molntjänst för integrering av Office Online.

  Tillägg Salesforce (tjänst)

  Komplettera standardlicensplanen med en molntjänst för Salesforce-integration.

  Capture (intelligent arkivering)

  Använd funktionen Intelligent Filing på OpenText™ Core Capture för att bearbeta dokument.

  Core Signature Service

  Säkra affärstransaktioner med OpenText™ Core Signature Service.

  Core Share

  Dela innehåll externt på ett säkert sätt med OpenText™ Core Share .

Fördelar

OpenText™ Extended ECM tillhandahåller kraftfulla, företagsklara innehållstjänster som tar fram information när och där den behövs för att fatta insiktsfulla beslut, leverera förstklassig service och bidra till operativ effektivitet.

Välj bland planer som är utformade för dina behov, nu och i framtiden.

 • Agil

  Enkla, nyckelfärdiga planer som påskyndar driftsättningen och körs i valfritt moln

 • Skalbar

  Moderna upplevelser, redo att lösa dagens och morgondagens affärsutmaningar

 • Skräddarsydd

  Specialbyggd för att påskynda tid till värde i varje fas av moderniseringsresan

OpenText Professionella tjänster

Skapa en djupare produktadoption och ett rikare engagemang, ta ombord användare snabbare och öka tiden till värde. På OpenText har vi tjänsterna som kan hjälpa dig genom varje fas av din resa.

Tjänster för att hantera nya användningsområden

Utöka värdet av affärsapplikationer genom integration. Låt OpenText:s erfarna, produktcertifierade experter påskynda konfigurationen av lösningar som är anpassade till specifika affärskrav.

Tjänster för att modernisera befintligt system

Uppgradera och flytta till molnet. Dra nytta av ett dynamiskt och modernt användargränssnitt, produktifierade integrationer och flexibiliteten hos cloud computing.

Tjänster för att möjliggöra och stödja adoption

Öka och diversifiera kompetensen, förbättra prestandan och öka användandet. 

Managed Services för att lägga ut systemdrift på entreprenad

Säkerställ att applikationerna är tillgängliga, kompatibla, säkra och effektiva. Frigör IT för att fokusera på kärnkompetenserna i verksamheten.

Vanliga frågor och svar

Här finns svar på några vanliga frågor:

Förutom private-cloud-planer erbjuder OpenText off-cloud (licens) X1- och X2-planer för kunder som vill installera och driva Extended ECM i sitt eget datacenter eller valfri hyperscaler. Se mer information.

Ja, Extended ECM kan köpas och finansieras via följande marknadsplatser för publika moln: Google Cloud Marketplace, Microsoft Azure Marketplace och AWS Marketplace.

Ja, det är möjligt, övergång mellan planer är möjlig. Extended ECM X-planerna är specialbyggda kring de 3 vanligaste användningsfallen för en plattform för innehållstjänster för företag. Vårt mål är att göra det enkelt att välja rätt blandning av planer för dina behov idag och samtidigt ge flexibilitet att uppdatera dessa planer när dina krav utvecklas.

Utöver våra standard X-Plans erbjuder OpenText skräddarsydda molnlösningar för även de mest komplexa kraven från våra företagskunder. Kontakta oss gärna för mer information.

Vi har enkla vägar för att hjälpa Extended ECM och Content Suite-kunder att migrera till de nya licensplanerna. Prata med din Account Executive eller kontakta oss direkt för att kartlägga din väg framåt.

OpenText erbjuder en rad Managed Services för att frigöra IT-resurser för andra affärsmål, och lämnar OpenText applikationshantering till den leverantör som utvecklade den. Oavsett var du befinner dig på din resa vägleder Customer Success Services dig och hjälper dig att fokusera på affärsmål, bortom tekniska faktorer - så att du kan fokusera på framtida tillväxt.

Hur kan vi hjälpa till?

OpenText sidfot