Portfolio

Arkivering, eDiscovery och datasäkerhet

Uppfylla lagstadgade krav och efterlevnadsstandarder med centraliserad arkivering

En leende person på en bärbar dator

Översikt

En person vid en arbetsstation med två bildskärmar

OpenText™ Produkterna för arkivering, eDiscovery och datasäkerhet gör det möjligt för organisationer att uppfylla lagstadgade krav genom att enkelt arkivera e-post, socialt samarbete och mobildata från flera plattformar till en enda plats.

Hur arkivering, eDiscovery och datasäkerhet kan gynna verksamheten

Säkerställ efterlevnad, skydda data och hitta relevant kommunikation med produkter för arkivering, eDiscovery och datasäkerhet.

  • Möjliggör fullständig arkivering i enlighet med gällande regler

    Få fullständig överblick över och insyn i organisationens meddelandesystem genom att arkivera alla meddelandedata i ett enda, enhetligt arkiv.

  • Säkerställa säker förvaring

    Arkivera meddelandedata med flera lager av säkerhet - på plats eller i molnet.

Hur kan vi hjälpa till?

OpenText sidfot