Developer Cloud

OEM-marknadsplats

Integrera kritiska funktioner för informationshantering för att påskynda färdplaner

Översikt

Se hur du kan bygga bättre programvara med OpenText OEM-programteknik

OpenText™ OEM-teknik erbjuder en bred uppsättning funktioner som organisationer kan anpassa, utöka och/eller integrera i sina egna produkter för att tillgodose marknadens behov snabbt, säkert och med mindre ansträngning.

Hur OEM Marketplace kan gynna företag

  • Leverera sömlösa affärsinsikter

    Tora använder OpenText™ Magellan™ BI & Reporting för analysfunktioner och erbjuder externa kunder verktyg som tidigare inte var tillgängliga innan de ingick ett OEM-avtal med OpenText.

  • Lägga till bästa möjliga transformationsfunktioner

    Braille Works använder OpenText Output Transformation Server för att integrera PDF-omvandlingsfunktioner direkt i sina helhetslösningar som hjälper organisationer att betjäna kunder med synnedsättning.

Utvalda produkter

Ta lösningarna vidare med ett brett utbud av funktioner som kan distribueras via API, SaaS eller inbyggd programvara.

Fånga och digitalisera

Integrera funktioner för omvandling av fysiska dokument för att eliminera manuell datainmatning.

Processa och automatisera

Lägg till funktioner för att strukturera, automatisera och digitalisera uppgifter, arbetsflöden och ärendehantering i användarvänliga gränssnitt.

Analysera, rapportera och förutse

Lägg till funktioner för att slå samman flera datakällor, extrahera värde och presentera det i visualiseringar och instrumentpaneler.

Sök och upptäck

Ge kunderna möjlighet att hitta och agera på information som är spridd över hela företaget.

Integrera och utveckla

Implementera agil, högvärdig utveckling av databasapplikationer och inbäddade databaser med låg TCO.

Lagra, hantera och migrera

Lägg till säker lagring och hantering av allt innehåll, både aktivt och arkiverat.

Visa, omvandla och kommunicera

Leverera anpassad och personifierad kommunikation och innehåll genom transformativt samarbete.

Hur kan vi hjälpa till?

OpenText sidfot