Digitala utredningar och kriminalteknik

OpenText Tableau Rättsmedicinsk

Digital kriminalteknisk bildbehandling för brottsbekämpning och företagsutredningar

Översikt

Se hur du kan samla in digitala bevis med Tableau Forensic-produkter

Den ökande mångfalden, storleken och sofistikeringen av digitala medier försvårar bevisinsamling. OpenText™ Tableau Forensic Imagers, Duplicators och Write Blockers/Bridges hjälper brottsbekämpande myndigheter, statliga verk och företagsutredare att snabbt och tillförlitligt skapa digitala forensiska bilder av misstänkta enheter.

Hur Tableau Forensic kan gynna företag

 • Snabbt avbilda misstänkta enheter

  Dramatiskt påskynda datainsamlingsfasen av utredningar.

 • Förbättra effektiviteten i utredningsarbetet

  Utnyttja stöd för ett brett utbud av enheter och utnyttja en mängd olika funktioner, från triagering till förvärv, för att hjälpa utredarna att maximera sin tid.

 • Säkerställa forensisk integritet

  Hjälp till med bevakningskedjan och säkerställ äktheten hos digitala kriminaltekniska bilder med produkter som bygger på NIST-standarder.

 • Snabbt ombord

  Guida utredare genom alla operationer med minimal utbildning genom intuitiv, användarvänlig digital kriminalteknisk bildbehandling och navigering.

Hur kan vi hjälpa till?

OpenText sidfot