Endpoint Management och mobil säkerhet

OpenText Patchhantering för ZENworks Endpoint-programvara

Automatiserad patchning och åtgärdande av hot

Två affärsmän ler

Översikt

Gruppsamarbete på kontoret

OpenText™ ZENworks Endpoint Software Patch Management är en lösning för programvarupatchning för flera plattformar. Den automatiserar underhållsuppdateringar och tillhandahåller hotavhjälpning på begäran.

Viktiga fördelar med ZENworks Patch Management för Endpoint-programvara

Spårning av CVE

NIST-baserad sinnesfrid

ZENworks Patch Management använder NIST:s CVE-databas (Common Vulnerabilities and Exposures) för att identifiera och minska risker genom manuell eller automatiserad patchdistribution.

NIST-noggrannhet och tillförlitlighet

Automatiserad sanering för dina endpoint-enheter

Policybaserad patchning

Efterlevnad genom definierade policyer. Levererat

Regler för efterlevnad kan implementeras i policys för patchning. När dessa policyer har definierats kan de automatisera patchleverans i definierade underhållsfönster.

Testa programvarupatchar innan de installeras i stor skala

Få rapporter om utrullning för att se var patchar har levererats

Interaktiva instrumentpaneler

Anpassade instrumentpaneler för djupgående insikter

Anpassa dina instrumentpaneler för att spåra enheter, enskilda CVE eller status och trender för programvarupatchar. Borra ner för att få detaljerad information och vidta sedan omedelbara åtgärder för att åtgärda problemen.

Anpassningsbar per administratör

Dynamiska, grafiska rapporter som ger en överblick över patch-efterlevnaden

Funktioner

Cross OS och appar från tredje part

Patch Windows-, Linux-, Mac- och Windows-system. Utöka hanteringen av OS-uppdateringar till iOS och Android med Endpoint Device Management.

Förtestad, automatiserad driftsättning

Effektivisera och automatisera alla aspekter av processen för patchdistribution och verifiering.

Utnyttja OpenText och partners tjänster

Professionella tjänster

Consulting Services kombinerar implementering av helhetslösningar med omfattande tekniktjänster som hjälper till att förbättra systemen.

Partner

Hitta rätt lösning, rätt stöd och rätt resultat.

Utbildning

Learning Services erbjuder omfattande program för kompetensutveckling och lärande för att öka kunskap och färdigheter.

Samhällen

Utforska våra OpenText communities. Ta kontakt med individer och företag för att få insikter och stöd. Bli delaktig i diskussionen.

Ledarnas förtroende OpenText

Se hur kunder lyckas med patchhantering för ZENworks Endpoint Software

Se fler framgångshistorier
meijer inc

ZENworks bidrar till betydande årliga besparingar och en sexfaldig ökning av antalet POS-installationer

Läs mer om detta
Muskegon Familjevård

ZENworks bidrar till ökad patientnöjdhet och fler återbesök genom att förbättra säkerheten och minska det manuella arbetet samtidigt som infrastrukturkostnaderna sänks

Läs mer om detta

Resurser

Patchhantering för ZENworks-programvara

Läs databladet

ZENworks Patch-hantering

Läs mer i broschyren

Hur kan vi hjälpa till?

OpenText sidfot