Cybersecurity Cloud

Data Discovery, skydd och efterlevnad

Förstå och säkra data för att minska risker, stödja efterlevnad och styra dataåtkomst

Hantera datasäkerhet i arkiv, fildelning, molnbaserade datalager, databaser och applikationer

Översikt

Cyber security-koncept med affärsperson som tittar på handhållen enhet

OpenText™ Data DiscoveryProtection, and Compliance-lösningar ger organisationer ett motståndskraftigt och skyddat dataekosystem för att styra dataåtkomst, genomdriva policyer och övervaka dataanvändning för efterlevnad. Operationalisera säkerhet och skydda känsliga data med djupgående analyser och insikter för att minska den finansiella risken och följa sekretessbestämmelserna.

Hur Data Discovery, lösningar för skydd och efterlevnad kan gynna verksamheten

 • Stärk din datasäkerhetsposition

  Anta ett enhetligt tillvägagångssätt för hantering av datasäkerhet i arkiv, fildelning, datalager i molnet, databaser och applikationer.

 • Minimera din datarisk

  Upptäck, förstå och säkra känslig och värdefull data, samt styra dataåtkomst och användning under hela datalivscykeln.

 • Upprätta förtroende för data

  Få djupa insikter genom innehållsanalys som hjälper dig att operationalisera datasäkerhet och integritetsrutiner.

 • Säkra känsliga uppgifter

  Skydda mot dataintrång, minska de ekonomiska riskerna, följ sekretessbestämmelserna och dela data på ett säkert sätt för att skapa tillväxt i verksamheten.

 • Hantera datasekretess

  Säkerställ efterlevnad med möjlighet att styra dataåtkomst, genomdriva policyer, övervaka dataanvändning och utföra revisioner.

Hur kan vi hjälpa till?

OpenText sidfot