Översikt

Öka produktiviteten med OpenText Extended ECM Business Process Library

OpenText™ Extended ECM Business Process Library erbjuder förkonfigurerade, färdiga applikationer som är utformade för att omvandla affärsprocesser, förbättra informationsstyrningen och påskynda medarbetarnas produktivitet. Business Process Library gör det möjligt för användare att hantera kontrakt, avtal, projekt eller komplexa processer för hantering av fysiska inventarier via SAP® ERP-integration.

Varför välja OpenText Extended ECM Business Process Library?

 • Användningsfall för avdelningar över hela företaget

  Utnyttja ett nyckelfärdigt, funktionsrikt affärsprocessbibliotek, helt integrerat i Extended ECM -plattformen, för att lösa avdelningsspecifika användningsfall utan behov av punktlösningar.

 • Optimerade affärsprocesser

  Gör det enkelt för medarbetarna att hantera sitt dagliga arbete med förkonfigurerade lösningar som kombinerar bästa praxis och de mest kraftfulla funktionerna på Extended ECM.

 • Modern användarupplevelse

  Förbättra slutanvändarens upplevelse med ett lättanvänt gränssnitt som inkluderar avdelningshemsidor med dashboard-liknande vyer med diagram, grafer, projektstatus och diskussionsrutor.

Hur Extended ECM Business Process Library kan gynna företag

Upptäck fördelarna med att använda Extended ECM Business Process Library.

 • Påskynda driftsättningen

  Minska den tid och de pengar som går åt till att utveckla anpassade lösningar med hjälp av färdigkonfigurerade mallar.

 • Förbättra den operativa effektiviteten

  Optimera affärsprocesser och öka teamets produktivitet med hjälp av förbyggda arbetsflöden och arbetsytor för att hantera avtal, projekt och andra komplexa processer.

 • Hastighetstid till värde

  Utnyttja förinstallerade lösningar för affärsprocessbibliotek, som ingår i Extended ECM utan extra kostnad, för snabb utrullning.

 • Få nya scenarier varje release

  Utnyttja en rigoröst testad och supporterad lösning som har nya scenarier som läggs till i affärsprocessbiblioteket med varje release.

Funktioner

 • Förkonfigurerade, färdiga att använda applikationer

  Ökar organisationens effektivitet med väldesignade, färdigpaketerade applikationer, t.ex. processpecifik konfiguration, Business Workspace-typer och mallar, Smart View-konfiguration, arbetsflöden samt roller och behörigheter.

 • OpenText Core Share integration

  Användarna kan snabbt skapa eller lägga till dokument och dela dem med interna eller externa teammedlemmar, använda diskussionsrutor för att ställa frågor och få svar eller på ett säkert sätt dela filer med personer utanför företaget.

 • Samarbete i team

  Gör det möjligt för en grupp människor att arbeta effektivt tillsammans genom mångsidiga arbetsytor för företag - i projekt, avdelningar, regioner eller en hel organisation. Share kunskap och innehåll, diskutera framsteg och arbetsstatus och skapa mer fokuserade kontakter.

 • Hantering av avtalslivscykeln

  Stödjer avtalshanteringsteam från första utkast till slutlig underskrift med flera avtalstyper, arbetsflöden och OpenText™ Core Signature Serviceintegration, plus diagram och grafer för att ge en fullständig översikt över avtal eller överenskommelser i varje skede.

 • Projektledning

  Ger projektledare insyn i projektspecifika metadata, arbetsflöden och två förinställda roller: Member, med full åtkomst till innehåll, och Guest, med skrivskyddad åtkomst.

 • Kapitalförvaltning

  Stödjer underhållsteam att utföra förebyggande och korrigerande underhåll, med integration av SAP Business Objects som ger insyn i detaljerad information om tillgången.

 • Fastighetsförvaltning

  Säker hantering av fastighetskontrakt och viktig fastighetsinformation - inklusive hyresavtal, inteckningsdokument, brandsäkerhetsplaner, undersökningar etc. - i ett centraliserat fristående arkiv eller anslutet till SAP S/4HANA.

 • Upphandling

  Effektiviserar hanteringen av inköpsprocessen från inköpsrekvisition till inköpsorder, antingen som en fristående lösning eller ansluten till SAP S/4HANA för mer komplexa processer och arbetsflöden för godkännande.

Utnyttja OpenText och partners tjänster

Utplacering

OpenText erbjuder valfrihet och flexibilitet vid driftsättning för Extended ECM Business Process Library.

Professionella tjänster

OpenText Consulting Services kombinerar implementering av helhetslösningar med omfattande tekniktjänster som hjälper till att förbättra systemen.

Partner

OpenText hjälper kunderna att hitta rätt lösning, rätt support och rätt resultat.

Utbildning

OpenText Learning Services erbjuder omfattande program för kompetensutveckling och lärande för att öka kunskap och färdigheter.

Samhällen

Utforska våra OpenText communities. Ta kontakt med individer och företag för att få insikter och stöd. Bli delaktig i diskussionen.

Ledarnas förtroende OpenText

Se hur kunderna lyckas med Extended ECM Business Process Library.

Se fler framgångshistorier

Den största enskilda leverantören av rättshjälpstjänster i västra Australien ersätter äldre system med OpenText Extended ECM Platform och bygger ny innehållskultur för att förbättra tjänsterna

Läs mer om detta

Sydafrikanska nationalparker tar ledningen inom naturvård med digital transformation av hela företaget

Läs mer om detta

Strategin för Enterprise Information Management bygger på OpenText för 360-graders informationsvy, ERP-integration, informationsstyrning, mobil åtkomst och mycket mer

Läs mer om detta

Extended ECM Resurser för Business Process Library

10 skäl att uppgradera OpenText Content Suite och OpenText Extended ECM

Läs bloggen

Fyra sätt för Content Services att driva ett mer intelligent och uppkopplat företag

Läs positionspapperet

Öka användarnas acceptans genom lättdistribuerade affärslösningar

Läs bloggen

Vad är nytt i OpenText Extended ECM Platform CE 21.4

Läs bloggen

Antagande Strategi Utveckling FasTrak

Läs översikten

OpenText Extended ECM

Läs översikten

Hur kan vi hjälpa till?

OpenText sidfot