Företagsapplikationer

Lösningar för SAP

Placera information i centrum för viktiga SAP-affärsprocesser

Översikt

OpenText lösningsutvidgningar för SAP hjälper till att möjliggöra Intelligent Enterprise

Maximera investeringarna i ett brett utbud av SAP® -teknologier med OpenText™ -lösningar för SAP. Lösningspaketet OpenText bygger på ett 25-årigt partnerskap för att hjälpa organisationer att bättre komma åt, använda och styra affärsinnehåll inom ramen för SAP:s affärsprocesser. Förbättra processeffektiviteten, värdet och insikterna samtidigt som riskerna för styrning och efterlevnad minimeras.

Hur OpenText lösningar för SAP kan gynna verksamheten

 • Förbättra beslutsfattandet

  Samla information från olika källor i hela företaget i SAP-gränssnittet och ge användarna den insikt som krävs för att fatta välgrundade beslut i rätt tid.

 • Maximera integrationen

  Utnyttja ett 25-årigt partnerskap som säkerställer att lösningsutvecklingen är i linje med SAP:s strategiska färdplan.

 • Snabbare processer

  Automatisera informationsinhämtning och distribution genom SAP:s affärsprocesser för att minska manuella ingrepp och snabba upp produktionen.

 • Minska kostnaderna

  Ge smidig tillgång till aktuell och historisk information för att fatta välgrundade beslut som leder till direkta kostnadsbesparingar.

 • Förbättra styrningen

  Hantera och lagra information för att uppfylla efterlevnadskrav och skydda mot juridiska och fysiska risker.

 • Gemensamt gränssnitt

  Utnyttja användargränssnitten i ledande applikationer för att effektivisera användarupplevelsen inom ett gemensamt, känt och välbekant användargränssnitt, t.ex. SAP Fiori.

Utvalda lösningar som stöder SAP

Utnyttja specialbyggda lösningar för att förbättra produktiviteten och minska riskerna i processer relaterade till SAP S/4HANA, SAP ERP och SAP SuccessFactors

Hur kan vi hjälpa till?

OpenText sidfot