Lösningar för industrin

Verktyg

Optimera underhållet av tillgångar och hantera kritisk information och verksamhet

19 av 20
globala toppbolag inom allmännyttiga tjänster litar på OpenText

Översikt

Se hur AI-driven sökning hjälper anläggningsoperatörer att snabbt hitta viktig information

El-, gas- och vattenbolag verkar på en alltmer konkurrensutsatt och reglerad marknad. Ökningen av förnybar energi och kunder som flyttar från elnätet driver fram ett behov av att förbättra verksamheten för att bättre hantera kostnaderna. Företagen behöver en lösning som hjälper dem att balansera utbud och efterfrågan, få större insikt i kundernas användningsmönster och leverera mer personliga produkter och tjänster.

Viktiga verktygslösningar

En man och en kvinna i skyddsväst och hjälm pekar på väderkvarnarna.

Vad gör OpenText annorlunda

 • Djup integration med viktiga applikationer

  Kom igång snabbare med out-of-the-box-integration med ledande ERP-, EAM-, HRM- och produktivitetsapplikationer.

 • Informationsstyrning

  Identifiera, hantera och säkra information under hela dess livscykel för att öka produktiviteten och minska riskerna.

 • Bredd av användningsområden för Utilities

  Utnyttja integrationslösningar för informationshantering som distribueras över hela värdekedjan för allmännyttiga företag och inom 18 av de 20 största allmännyttiga företagen.

 • Skalbarhet och prestanda

  Hantera stora datavolymer i olika skeden av tillgångarnas livscykel med en säker och skalbar plattform.

Ledarnas förtroende OpenText

Lär dig hur ledande allmännyttiga företag använder sig av OpenText lösningar.

Se fler framgångshistorier
Farys logotyp

FARYS påskyndar hanteringen av kundkommunikation med OpenText lösningar

Läs mer om detta
ITC Holdings logotyp

ITC Holdings Corp. effektiviserar dokumenthanteringen för att påskynda efterlevnadsarbetet

Läs mer om detta
Engie Italia logotyp

Engie Electrabel utvecklar molnstrategi med OpenText

Läs mer om detta

Salt River Project ökar driftseffektiviteten med OpenText

Läs mer om detta

Resurser för allmännyttiga tjänster

Smartare cybersäkerhet för Energy

Läs positionspapperet

Smartare drift av tillgångar för Energy

Läs sammanfattningen

Smartare genomförande av kapitalprojekt för Energy

Läs positionspapperet

Gör smarta elnät, smarta fält och smarta anläggningar smartare med OpenText

Läs bloggen

Innovationer tillsammans med dina kunder

Läs bloggen

Övergång till en hållbar energiframtid

Läs bloggen

Hur kan allmännyttiga företag förbli konkurrenskraftiga?

Titta på videon

Smartare hantering av information om tillgångar

Läs positionspapperet

Klättring på världens högsta berg: Hållbar energi

Läs bloggen

Smartare upplevelser för allmännyttiga företag

Läs sammanfattningen

Säkrare energiverksamhet med AI och analys

Läs sammanfattningen

Hur kan vi hjälpa till?

OpenText sidfot