Content Cloud

Plattformar för innehållstjänster

Förbättra tillgången till och värdet av information inom hela organisationen

Översikt

Se hur OpenText :s lösningar för innehållstjänster möjliggör modernt arbete

OpenText™ Content Services Platforms kopplar samman information med människor och processer, med flexibla alternativ för driftsättning i ett privat eller publikt moln. OpenText™ Extended ECM integrerar innehåll i företagets processer, OpenText™ Documentum™ tillhandahåller säker innehållshantering i stora volymer för reglerade branscher och OpenText™ Core kombinerar det bästa av båda i ett smidigt, snabbt driftsättbart publikt molnerbjudande.

Hur OpenText Plattformar för innehållstjänster kan gynna företag

 • Förbättra den operativa kompetensen

  Bygg broar mellan den digitala arbetsplatsen och ERP-, HCM-, BPM- och CRM-applikationer med ECM-tjänster som levererar innehåll i sitt sammanhang och driver operativ effektivitet.

 • Säkerställa försvarbar informationsstyrning

  Uppnå efterlevnad, säkerhet och informationssekretess med centraliserad, automatiserad styrning som ledande globala organisationer litar på.

 • Lös innehållsutmaningar för hela företaget

  Lös olika användningsområden och utmaningar, från samarbete och kunskapshantering till att säkra känsligt transaktionsinnehåll, med lösningar för innehållstjänster i molnet.

 • Framtidssäkrad innehållshantering för företag

  Utnyttja strategiska allianser med SAP®, Salesforce och Microsoft® för kraftfulla applikationer för innehållshantering som tillgodoser nya behov av informationshantering.

Hur kan vi hjälpa till?

OpenText sidfot