Om oss

Information om upphovsrätt, varumärken och ansvarsfrågor

1. Information om upphovsrätt

Dessa sidor innehåller information om OpenText material som är skyddat av upphovsrättslagar, inklusive instruktioner om hur man får tillstånd att använda upphovsrättsskyddat material, information om användning och tillskrivning av OpenText varumärken och allmän juridisk information.

OpenText upprätthåller denna webbplats som en tjänst till sina kunder. Vi inbjuder dig att besöka oss ofta för att bläddra igenom våra sidor och ladda ner och kopiera material för personligt bruk, med förbehåll för de begränsningar som anges på dessa sidor om upphovsrätt.

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålls.

2. Hyperlänkar

Länkarna i detta område låter dig lämna OpenText webbplats. De länkade webbplatserna är inte under kontroll av OpenText och OpenText ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats eller någon länk som finns på en länkad webbplats, eller några ändringar eller uppdateringar av sådana webbplatser. OpenText tillhandahåller dessa länkar till dig endast som en bekvämlighet, och införandet av någon länk innebär inte att OpenText stöder webbplatsen.

3. Tillstånd att använda dokument

Tillstånd att använda dokument (t.ex. vitböcker, pressmeddelanden, datablad och vanliga frågor) från denna server ("Server") beviljas under förutsättning att:

  • det tillhandahållna upphovsrättsmeddelandet visas i alla kopior och att både upphovsrättsmeddelandet och detta meddelande om tillstånd visas,
  • användning av sådana dokument från denna server är endast för information och icke-kommersiellt eller personligt bruk och kommer inte att kopieras eller läggas ut på någon nätverksdator eller sändas i något media, och
  • inga ändringar av några dokument görs. Användning för något annat ändamål är uttryckligen förbjudet enligt lag och kan leda till allvarliga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Överträdare kommer att åtalas i största möjliga utsträckning.

Dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på webbplatsen www.opentext.com eller någon annan OpenText -ägd, driven, licensierad eller kontrollerad webbplats. Delar av OpenText webbplatser skyddas av varumärkesrätt och andra lagar och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Ingen logotyp, grafik, ljud eller bild från någon av OpenText webbplatser får kopieras eller återutsändas utan uttryckligt tillstånd från OpenText.

OpenText och/eller dess respektive leverantörer gör inga utfästelser om lämpligheten av informationen i dokumenten och den relaterade grafiken som publiceras på denna server för något ändamål. Alla sådana dokument och relaterad grafik tillhandahålls "i befintligt skick" utan garantier av något slag. OpenText och/eller dess respektive leverantörer frånsäger sig härmed alla garantier och villkor med avseende på denna information, inklusive alla underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång. Under inga omständigheter ska OpenText och/eller dess respektive leverantörer vara ansvariga för några särskilda, direkta, indirekta eller följdskador eller några som helst skador till följd av förlust av användning, data eller vinster, oavsett om det gäller avtal, försumlighet eller annan skadeståndsgrundande handling, som uppstår på grund av eller i samband med användning eller utförande av information som finns tillgänglig från denna server.

De dokument och den grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Ändringar läggs regelbundet till i informationen häri. OpenText och/eller dess respektive leverantörer kan när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i produkten/produkterna och/eller programmet/programmen som beskrivs häri.

4. Ansvar och garanti

Information och dokument som tillhandahålls på denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive begränsade garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. OpenText OpenText använder rimliga ansträngningar för att inkludera korrekt och uppdaterad information på denna webbplats, men lämnar inga garantier eller utfästelser om dess riktighet eller fullständighet. OpenText lägger regelbundet till, ändrar, förbättrar eller uppdaterar informationen och dokumenten på denna webbplats utan föregående meddelande. tar inget ansvar för eventuella fel eller utelämnanden i innehållet på vår webbplats. Din användning av denna webbplats sker på egen risk. Under inga omständigheter och enligt ingen juridisk teori ska OpenText, dess leverantörer eller någon annan part som är involverad i att skapa, producera eller leverera innehållet på denna webbplats vara ansvarig gentemot dig eller någon annan person för indirekta, direkta, särskilda, tillfälliga eller följdskador som uppstår till följd av din åtkomst till eller användning av denna webbplats. Under inga omständigheter ska OpenText och/eller dess respektive leverantörer vara ansvariga för några särskilda, direkta, indirekta skador eller följdskador eller några som helst skador till följd av förlust av användning, data eller vinst, oavsett om det rör sig om avtal, försumlighet eller annan skadeståndsgrundande handling, som uppstår på grund av eller i samband med användning eller utförande av programvara, dokument, tillhandahållande av eller underlåtenhet att tillhandahålla tjänster eller information som finns tillgänglig från denna server.

OpenText sidfot