IT Operations Cloud

FinOps och molnhantering

Optimera kostnaderna och få en enhetlig hantering över alla moln

person på laptop

Översikt

person som skriver

OpenText™ Produkterna FinOps och Cloud Management hjälper organisationer att kontrollera, administrera och underhålla sin molninfrastruktur och att hålla nere molnkostnaderna. IT-team kan påskynda självbetjäning av multicloud-leveranser, kontrollera efterlevnad med skyddsräcken och enkelt orkestrera cross-cloud-verksamhet från början till slut.

Läs mer om fallstudien

Hur FinOps och Cloud Management kan gynna verksamheten

Hantera molninfrastruktur, eliminera slöseri och optimera molnutgifter med FinOps och molnhanteringsprodukter.

 • ikonbild

  Minska slöseri och hantera molnkostnader

  Utnyttja synlighet för flera moln, AI-drivna rekommendationer och självbetjäningsskydd för att tämja molnräkningar.

 • moln-ikon

  Optimera dina molnkostnader

  Få personliga vyer över molnutgifter för att öka budgetansvaret, förhindra oväntade molnkostnader och behålla kontrollen.

 • process-ikon

  Automatisera driften av livscykeln

  Orchestrera driftsättning och underhåll över alla verktyg, tekniker och moln.

 • applikationsikon

  Bygga och leverera appar och infrastruktur

  Använda blueprint-design och leverera virtuella maskiner eller applikationsstackar med flera nivåer med självbetjäningsmöjligheter.

Hur kan vi hjälpa till?

OpenText sidfot