Lösningar för industrin

Olja och gas

Optimera underhållet av tillgångar och hantera kritisk information och verksamhet

20 av 20
ledande globala olje- och gasbolag litar på OpenText

Översikt

Se hur AI-driven sökning hjälper anläggningsoperatörer att snabbt hitta viktig information

Företag inom olje- och gasproduktion uppströms, transport mittströms och raffinering nedströms verkar i en starkt reglerad miljö som ständigt utvecklas. Pågående utmaningar, som fluktuerande oljepriser, fusioner och förvärv samt datasilos, hämmar den operativa effektiviteten och lönsamheten. Olje- och gaslösningar hjälper till att hålla nere kostnaderna, förbättra beslutsfattandet och drifttiden samt uppnå önskad avkastning på investeringen.

Viktiga lösningar för olja och gas

2 män i arbetskläder och hjälm tittar på surfplattan.

Vad gör OpenText annorlunda

 • Djup integration med viktiga applikationer

  Kom igång snabbare med out-of-the-box-integration med ledande ERP-, EAM-, HRM- och produktivitetsapplikationer.

 • Informationsstyrning

  Identifiera, hantera och säkra information under hela dess livscykel för att öka produktiviteten och minska riskerna.

 • Bredd av användningsområden inom olja och gas

  Utnyttja integrationslösningar för informationshantering som används i hela värdekedjan för olja och gas och inom 20 av de 20 största olje- och gasföretagen.

 • Skalbarhet och prestanda

  Hantera stora datavolymer i olika skeden av tillgångarnas livscykel med en säker och skalbar plattform.

Ledarnas förtroende OpenText

Läs mer om hur ledande olje- och gasföretag förlitar sig på OpenText.

Se fler framgångshistorier

Neptune Energy Germany påbörjar digital omvandling av underhållshanteringen

Läs mer om detta

Leverantör av energilösningar övervinner oljeprisutmaningar med slimmad, integrerad verksamhet

Läs mer om detta

Nordamerikanskt oljeraffinerings- och pipelineföretag omvandlar hantering av företags-, teknik- och tillgångsinformation i molnet

Läs mer om detta

Olje- och gastillgångar

Smartare cybersäkerhet för Energy

Läs positionspapperet

Smartare drift av tillgångar för Energy

Läs sammanfattningen

Smartare genomförande av kapitalprojekt för Energy

Läs positionspapperet

Förbättra informationshanteringen för att minska antalet incidenter i industriell bearbetning

Läs bloggen

Dokumentera samarbete med entreprenörer, leverantörer och ägare/operatörer

Läs bloggen

Hur molnet accelererar kapplöpningen på energiområdet

Läs bloggen

Gör smarta elnät, smarta fält och smarta anläggningar smartare med OpenText

Läs bloggen

Säkrare energiverksamhet med AI och analys

Läs sammanfattningen

Smartare hantering av information om tillgångar

Läs positionspapperet

Topp 5 förutsägelser om informationshantering för den industriella processsektorn

Läs bloggen

Hur kan vi hjälpa till?

OpenText sidfot