Erfarenhet av data och insikter

OpenText Utforska

Få bättre kundinsikter med tal- och flerkanalsanalys

Man med headset och bärbar dator

Översikt

Upptäck kraften i analysverktygen för Voice of the Customer i flera kanaler

OpenText™ Explore är en analyslösning för Voice-of-the-Customer (VOC) som gör det möjligt för organisationer att kollektivt se interaktioner över flera kanaler för att få insikter om kundbeteenden, känslor och relationer.

Varför välja OpenText Explore?

 • Flerspråkig lösning

  Utnyttja en branschledande talmotor med stöd för mer än 40 språk och dialekter för att lyssna på den globala kundrösten.

 • Utöka CCaaS-funktionerna

  Integrera AI-driven analys med ledande CCaaS-leverantörer (Contact Center as a Service) för att analysera inspelade kundröstupplevelser och öka engagemanget.

 • Korrekt rösttranskription

  Få högkvalitativa transkriberingar av samtal för att köra skalbar talanalys för insikter som bidrar till att driva operativa förbättringar.

 • Omfattande kvalitetssäkring

  En komplett uppsättning kostnadseffektiva VOC-verktyg, inklusive AI-driven kvalitetssäkringsanalys.

Hur Explore kan gynna verksamheten

Upptäck fördelarna med att använda Explore.

 • Lyssna, analysera, agera

  Upptäck möjligheter, effektivisera processer och minska flaskhalsar med Voice of the Customer-analys av interaktioner över alla kontaktpunkter.

 • Anpassa kundupplevelsen

  Förstå och reagera på individuella kundupplevelser baserat på insikter från flera kanaler.

 • Åtgärd big data

  Utnyttja data på alla nivåer i beslutsfattandet för att förbättra servicen och underbygga strategiska beslut.

 • Visualisera kundinsikter

  Identifiera trender och isolera fel med hjälp av lättförståeliga visualiseringar och omfattande instrumentpaneler.

 • Förbättra kundupplevelsen

  Använd AI för att automatiskt analysera klustrade samtalsdata i stor skala för att få insyn i interaktioner över flera kanaler.

 • Förbättra kundnöjdheten

  Upptäck teman i kundtjänst- eller handläggarärenden och vidta korrigerande åtgärder för att bättre svara mot kundernas behov.

Funktioner

 • Undersökningar av kundernas röst

  Fånga upp viktig kundfeedback med interaktiva enkäter som skickas direkt till kundernas mobila enheter.

 • Analys av tal

  Tar hänsyn till talvariabler, t.ex. språk, dialekt, accent eller känsla, för att skapa en kontextuell hypotes om innehållet.

 • Textanalys

  Ger insikt i textbaserad kommunikation, inklusive öppna verbatim- och CRM-anteckningar, med automatisk klassificering och kategorisering av innehållet baserat på innebörd, inte nyckelord.

 • Autoscore-interaktioner

  Utnyttjar poängmodeller för agent- och kundbeteende för att automatiskt definiera och kalibrera varje samtal.

 • Artificiell intelligens

  Använder artificiell intelligens från OpenText Magellan™ för att sammanfatta och klassificera samtal, upptäcka känslor och identifiera aktuella ämnen.

 • Analys av sociala medier

  Integrerar data från sociala medier för att identifiera trender och rådande känslor med URL-expansion/matchning, formatnormalisering, språkdetektering och GEO-IP.

Läs positionspapperet

Utnyttja OpenText och partners tjänster

Utplacering

OpenText erbjuder valfrihet och flexibilitet för Explore.

Professionella tjänster

OpenText Consulting Services kombinerar implementering av helhetslösningar med omfattande tekniktjänster som hjälper till att förbättra systemen.

Partner

OpenText hjälper kunderna att hitta rätt lösning, rätt support och rätt resultat.

Utbildning

OpenText Learning Services erbjuder omfattande program för kompetensutveckling och lärande för att öka kunskap och färdigheter.

Samhällen

Utforska våra OpenText communities. Ta kontakt med individer och företag för att få insikter och stöd. Bli delaktig i diskussionen.

Ledarnas förtroende OpenText

Läs mer om hur kunder lyckas med Explore

Se fler framgångshistorier

HSN ökar effektiviteten i kundtjänstcentret

Läs mer om detta

Asurion ökar kontaktcentrets effektivitet och förbättrar kundservicen

Läs mer om detta

Utforska resurser

Är din lösning för analys av tal flerspråkig?

Läs bloggen

Vad kan realtidsanalys av tal göra?

Läs bloggen

Flerkanalig Voice of the Customer Analytics

Titta på videon

CCaaS och talanalys skapar ett förstklassigt erbjudande för kontaktcenter

Läs bloggen

Vad kan ett "Voice of the Customer"-program göra för dig?

Läs bloggen

Varför ska ett Voice of the Customer-program vara viktigt för din organisation?

Läs bloggen

Ge dina kontaktcenterchefer mer inflytande med röstteknik

Läs bloggen

Upptäck OpenText Qfiniti och utforska lösningar

Läs översikten

Verktyg för kvalitetsprestanda och utvärdering

Läs översikten

Talanalys i realtid för virtuell övervakning och nästa bästa åtgärd

Läs översikten

Tal- och flerkanalsanalys

Läs översikten

Hur kan vi hjälpa till?

OpenText sidfot