Företagsapplikationer

OpenText Appar för Microsoft

Överbrygga klyftor mellan centrala plattformar för samarbete och skapande av innehåll och de applikationer som driver ERP, CRM och andra kritiska processer

Översikt

Lär dig hur du får kontroll över ständigt växande volymer av företagsinformation

OpenText™ Apps for Microsoft kopplar samman applikationer för affärsprocesser, som SharePoint®, Outlook®, Office 365® och Teams, med innehållslösningar från OpenText . Med hjälp av Apps for Microsoft kan organisationer öka produktiviteten, förbättra styrningen och erbjuda kontroll över ständigt växande volymer av företagsinformation.

Hur OpenText Apps for Microsoft kan gynna företag

 • Koppla innehåll till processer

  Effektivisera arbetsbelastningen, förbättra produktiviteten och säkerställ efterlevnad genom att koppla samman innehåll och samarbete med processerna i ledande affärsapplikationer.

 • Få insikt i information

  Få en holistisk och sammankopplad bild av processer och innehåll för att hålla informationen kompatibel, kontrollerad och säker under hela dess livscykel.

 • Förenkla och samarbeta

  Sömlös integration i lead-applikationer, t.ex. SAP och Salesforce, och arbete direkt i innehålls- och samarbetsverktyg som berikats med data från lead-applikationer.

 • Maximera affärsvärdet och avkastningen på investeringen

  Få ut mesta möjliga av Microsoft-investeringar och maximera värdet av information, oavsett var den finns.

Hur kan vi hjälpa till?

OpenText sidfot