Erfarenhet av data och insikter

OpenText Qfiniti

Förändra kontaktcentrets backoffice och agenternas prestanda

Kundtjänstmedarbetare använder bärbar dator

Översikt

Se hur OpenText Qfiniti utnyttjar kundinsikter för att öka engagemanget

OpenText™ Qfiniti är en enhetlig, centralt hanterad svit av lösningar för optimering av arbetsstyrkan för analys av interaktioner i flera kanaler. Qfiniti kan användas lokalt eller i molnet och integreras med ledande system för hantering av callcenter för att automatiskt leverera tillgänglig och användbar kundinformation som hjälper organisationer att bättre förstå kundinteraktioner och leverera enastående service.

Varför välja OpenText Qfiniti ?

 • Integrerad med OpenText Experience Platform

  Callcenterlösningen kan sömlöst anslutas till andra lösningar på OpenText för att generera omfattande insikter om kundupplevelser.

 • Lägre ägandekostnad

  Minska lagrings- och underhållskostnaderna samtidigt som du förbättrar den flexibilitet och skalbarhet som krävs för att möta de framtida behoven hos alla kontaktcentertjänster.

 • Moduluppbyggd lösning

  Utnyttja applikationer som behövs, t.ex. samtalsupptagning, inspelning och skärmdump, i ett enhetligt användargränssnitt.

 • Prognostisering och schemaläggning

  Erbjuder en flexibel verktygslåda för "tänk om"-analys för personalplanering som på ett korrekt sätt modellerar en mängd olika branscher och kundbeteenden.

Hur Qfiniti kan gynna företag

Upptäck fördelarna med att använda Qfiniti

 • Hantera myndighetskrav

  Automatisera efterlevnaden av PCI- och HIPAA-reglerna med hjälp av intelligent maskering och muting med bifogade metadata.

 • Maximera medarbetarnas engagemang

  Effektivisera bemanning, schemaläggning och utbildning i en enda programvarulösning för personalhantering i callcenter för nöjdare och mer engagerade medarbetare.

 • Driva kontinuerlig processoptimering

  Förbättra kontrollen av den genomsnittliga handläggningstiden och kostnaderna med hjälp av handläggarvägledning i realtid och automatisering av skrivbordet.

 • Mäta agent- och kundbeteenden

  Definiera och kalibrera de interaktionsbeteenden som är mest relevanta för deras affärssammanhang med flexibla poängsättningsmodeller.

 • Anpassa med hjälp av kundinsikter

  Skapa användbara insikter om kundbeteende med avancerat tal, Voice-of-Customer för callcenter och flerkanalsanalys.

 • Optimera prestationshanteringen

  Automatisera poängsättning och rapportering för att upprätthålla konsekventa kvalitetsstandarder och snabb, effektiv coachning.

Funktioner

 • Samtals- och skärminspelning

  Erbjuder fullständiga funktioner för samtalsinspelning och skärmdumpning för efterlevnad och kvalitetssäkring.

 • Verktyg för kvalitet, prestanda och utvärdering

  Prestationsbedömningar hjälper till att identifiera möjligheter till coachning. Användarna kan skapa och ändra onlineutvärderingar med lättanvända poängsättnings- och navigeringsfunktioner.

 • Talanalys i realtid

  Erbjuder live-transkriptioner, spårar känslor hos handläggare och uppringare, tillhandahåller handläggarstöd och genererar samtalssammanfattningar i realtid.

 • Desktop-analys och vägledning för handläggare

  Mäter och katalogiserar handläggarnas arbetsflödesaktiviteter och användningsmönster, så att cheferna kan bedöma och styra handläggarnas produktivitet.

 • Personalhantering och schemaläggning

  Använder agenternas unika rangordning, kompetens, anciennitet och tillgänglighet för att stödja schemaläggningen, samtidigt som ledningen kan förutse bemanningsbehovet och schemalägga enskilda och multikompetenta agenter på ett korrekt sätt.

 • Coachning och utbildning online

  Levererar automatiskt riktad, självstyrd eLearning till valfritt antal deltagare och platser.

Kontakta oss

Utnyttja OpenText och partners tjänster

Utplacering

OpenText erbjuder valfrihet och flexibilitet för Qfiniti.

Professionella tjänster

OpenText Consulting Services kombinerar implementering av helhetslösningar med omfattande tekniktjänster som hjälper till att förbättra systemen.

Partner

OpenText hjälper kunderna att hitta rätt lösning, rätt support och rätt resultat.

Utbildning

OpenText Learning Services erbjuder omfattande program för kompetensutveckling och lärande för att öka kunskap och färdigheter.

Samhällen

Utforska våra OpenText communities. Ta kontakt med individer och företag för att få insikter och stöd. Bli delaktig i diskussionen.

Ledarnas förtroende OpenText

Se hur kunderna lyckas med Qfiniti

Se fler framgångshistorier

OpenText Qfiniti och OpenText Explore hjälper ledande multikanalhandlare att leverera en bättre kundupplevelse

Läs mer om detta

Specialister på kundupplevelser använder OpenText Qfiniti för att förbättra kvalitetsövervakningen och uppfylla strikta efterlevnadskvoter

Läs mer om detta

OpenText Qfiniti och OpenText Explore möjliggör dataanalys som ger affärsvärde i storskalig dataanalys

Läs mer om detta

Qfiniti resurser

Sätt kontaktcentertekniken i centrum för kundupplevelsen

Läs bloggen

OpenText Qfiniti - Fånga upp upplevelser för att öka engagemanget

Titta på videon

Contact Center as a Service (CCaaS) och Speech Analytics skapar ett förstklassigt erbjudande

Läs bloggen

Förbättra kontaktcentrets prestanda med realtidsanalys av tal

Läs bloggen

Stärk kontaktcentercheferna med röstteknik

Läs bloggen

Tänk om dagens teknik för kontaktcenter hade funnits för ett kvarts sekel sedan?

Läs bloggen

Övervinn utmaningarna med ett kontaktcenter på distans

Läs bloggen

Förbättra agentupplevelsen för att påverka den totala kundupplevelsen

Läs bloggen

Hur kan vi hjälpa till?

OpenText sidfot