Suite för SAP

OpenText Extended ECM for Engineering

Effektiv kontroll av teknisk information, arbetsprocesser och risker under hela livscykeln för projekt och verksamheter för att öka intäkterna

80%
av medarbetarnas tid går åt till att leta efter ostrukturerat innehåll [1]

Översikt

Läs om hur OpenText Extended ECM for Engineering effektiviserar projekt och ökar verksamhetens intäkter

OpenText™ Extended ECM for Engineering påskyndar utbyte, samarbete, tillgänglighet och projektavslut för att öka intäkterna från tillgångarnas drifttid. Lösningen ger effektiv kontroll över teknisk information, arbetsprocesser och risker under hela livscykeln. Genom djup integration med Enterprise Asset Management-system säkerställs att projekt-, drift- och underhållspersonal har tillgång till innehåll i rätt sammanhang.

Varför välja OpenText Extended ECM for Engineering ?

 • Digitala tvillingar förbättrar samarbetet

  Skapa digitala tvillingar som gör det möjligt för Operations och Capital Projects att arbeta samtidigt och säkerställa korrekta och snabba överlämningar under byggtiden för optimal uppstart, drift och underhåll.

 • Partnerskap för utvidgning av SAP-lösningar

  Förlita dig på kvalitet och integrationsintegritet för att påskynda implementeringar och uppgraderingar baserat på årtionden av gemensam utveckling och Premium Qualification-testning av SAP.

 • Djupa integrationer snabbar upp underhållsarbetet

  Få tillgång till teknik- och processdokument direkt från tillgångarna och platserna i SAP EAM och Maximo för att maximera drift, underhållsplanering och genomförande av uppgifter.

Hur Extended ECM for Engineering kan gynna verksamheten

Upptäck fördelarna med att använda Extended ECM for Engineering .

 • Håll projekten på rätt spår

  Samarbeta effektivt med interna och externa parter kring stora volymer innehåll för att säkerställa att projekten fortskrider enligt tidplan och inom kostnadsramarna.

 • Skydda IP

  Dela rätt innehåll med rätt partner på ett säkert sätt för att skydda informationen.

 • Säker fjärråtkomst

  Säker åtkomst till och samarbete kring teknik- och processdokument var som helst i världen och på vilken enhet som helst.

 • Utöka för att möta behov

  Utveckla integrationer för att skapa skräddarsydda instrumentpaneler och rapporter.

 • Minska riskerna för rättstvister

  Spåra detaljerade redogörelser för aktiviteter med omfattande verifieringskedjor för att säkerställa ansvarsskyldighet.

Funktioner

 • Persona-drivna instrumentpaneler

  Skräddarsy instrumentpaneler för varje person, roll och aktivitet för att effektivisera processer för mer ändamålsenlig och effektiv informationsåtkomst och riskhantering.

 • Navigering av geospatialt innehåll

  Ge visuell, intuitiv åtkomst till relevant innehåll baserat på platsen för en tillgång eller ett projekt med Esri ArcGIS-integration.

 • Djup SAP-integration

  Kopplar innehåll till SAP-processer och -objekt för att öka produktiviteten, tillförlitligheten, efterlevnaden och arbetarnas säkerhet samtidigt som kostnaderna och miljöpåverkan minskar.

 • Mallar för bästa praxis

  Snabba upp projektinstallationen med mallar som enkelt kan konfigureras för att passa de unika behoven för varje projekt och tillgång.

 • Specialiserad integration av tekniska applikationer

  Integrationer med Dassault® SOLIDWORKS®, Bentley® MicroStation®, AutoDesk® AutoCAD® & Revit® 3D och SAP® Plant Maintenance.

 • Automatiserade arbetsflöden

  Håll projekt och uppgifter på rätt spår med automatiska övergångar vid händelser och åtgärder.

 • Grafiskt användargränssnitt och rapporter

  Förbättra insyn och kontroll med facetterat arbetsflöde, rapporter och widgets för övergripande arbetsförlopp för fullständig projektöversikt.

Läs positionspapperet

Utnyttja OpenText och partners tjänster

Professionella tjänster

OpenText Consulting Services kombinerar implementering av helhetslösningar med omfattande tekniktjänster som hjälper till att förbättra systemen.

Partner

OpenText hjälper kunderna att hitta rätt lösning, rätt support och rätt resultat.

Utbildning

OpenText Learning Services erbjuder omfattande program för kompetensutveckling och lärande för att öka kunskap och färdigheter.

Samhällen

Utforska våra OpenText communities. Ta kontakt med individer och företag för att få insikter och stöd. Bli delaktig i diskussionen.

Extended ECM for Engineering resurser

SAP Extended ECM för Microsoft Office 365 och Capital Projects and Operations Klicka på turnén

Ta en klick-tur

OpenText Extended ECM for Engineering

Läs positionspapperet

Fyra steg till operativ excellens

Se infografiken

Skapa ett nytt normalläge för drift och underhåll

Läs bloggen

Forrester kvantifierar informationsfördelar för kapitalintensiva företag

Läs bloggen

Hur molnet accelererar affärsnyttan i energibranschen

Läs positionspapperet

Fyra steg till operativ excellens

Läs e-boken

Integrering av OpenText Extended ECM for Engineering och SAP PM snabbar upp uppgifter till inc

Titta på demonstrationen

Hur kan vi hjälpa till?

Fotnoter

Fotnoter

 1. [1] Olja och gas har problem med ostrukturerad data Journal of Petroleum Technology, 2 juli 2019 Av Alec Walker.

OpenText sidfot