Företagsapplikationer

Lösningar för Microsoft

Få kontroll över företagsinformation i Microsoft Teams och Microsoft Office 365

Översikt

Se hur du genom att koppla innehåll till processer maximerar resultatet i Microsoft Teams

Organisationer förlitar sig på Microsoft® Office 365® och Microsoft® Teams för produktivitet och samarbete. Ändå kämpar många med växande innehållsvolymer som gör det svårt för anställda att hitta det innehåll de behöver för att arbeta effektivt.

OpenText™ lösningar för Microsoft kopplar sömlöst samman innehåll med affärsprocesser för att hjälpa organisationer att effektivt kontrollera, styra och använda företagsinformation.

Hur Solutions for Microsoft kan gynna företag

 • Få tillgång till innehåll varhelst det behövs

  Ta med relevant information från ledande ERP- och CRM-affärsapplikationer, t.ex. SAP® och Salesforce, direkt till Microsoft 365 och Teams gränssnitt.

 • Tämj innehållskaoset

  Automatisera Teams innehållsskapande, hantering och livscykel för att kontrollera kaos, eliminera manuella uppgifter och öka produktiviteten.

 • Säkerställa informationsstyrning

  Tillämpa konsekvent policyer och styrning för arkivhantering på företagsnivå för all kritisk information.

 • Öka medarbetarnas tillfredsställelse

  Gör det möjligt för användare att arbeta direkt i de välbekanta Microsoft 365- och Teams-gränssnitten för att minska frustrationen och effektivisera arbetsflödena.

Utvalda lösningar som stöder Microsoft

Modernt arbete med Office 365

Överbrygga klyftan mellan den digitala arbetsplatsen och den digitala verksamheten.

Effektivisera försäljning och service med Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement

Skapa digitala arbetsplatser och förbättra effektiviteten.

Förbättra den operativa effektiviteten med Dynamics 365 Finance

Skapa en mer effektiv digital arbetsplats och digitala affärer.

Utöka informationsåtkomsten med OpenText connectors för Microsoft Power Automate

Integrera information i kritiska processer.

Hur kan vi hjälpa till?

OpenText sidfot