Content Cloud

Information Capture and Data Extraction

Optimera datakvalitet, noggrannhet och insikter för alla organisationer

Översikt

Person som arbetar med informationsinhämtning och data på en bärbar dator

OpenText™ Information Capture and Data Extraction lösningarna fungerar som ingångspunkter för dokument när de kommer in i verksamheten. Med hjälp av OCR, ICR, validering och andra tekniker för dokumentinläsning automatiserar lösningarna informationsutvinning och omvandlar dokument och data till användbara format för system, personer och processer i senare led.

Hur Information Capture and Data Extraction kan gynna företag

 • Gör information tillgänglig

  Omvandla dokument och data till användbart innehåll för system och affärsprocesser.

 • Analysera och bearbeta ostrukturerad information

  Omvandla ostrukturerad information till data som kan förstås av affärssystem för att ge insikter om konkurrenssituationen.

 • Drastiskt minska manuell datainmatning

  Automatisera manuella processer i olika applikationer för ökad effektivitet och minskade driftskostnader.

 • Starta arbetsflöden automatiskt

  Starta arbetsflöden i nedströmsapplikationer via automatiserad registrering av direktdata.

Hur kan vi hjälpa till?

OpenText sidfot