Suite för SAP

OpenText Extended ECM för SAP-lösningar

Fatta välgrundade beslut och samarbeta i olika affärsprocesser för att uppnå oöverträffad affärseffektivitet

Översikt

Se hur du kan optimera inköpsverksamheten med OpenText Extended ECM för SAP Solutions

OpenText™ Extended ECM for SAP® Solutions är en omfattande plattform för hantering av digitalt innehåll som sömlöst integreras med alla SAP:s affärssystem och stöder informationshantering med SAP för hela företaget.

Varför välja Extended ECM för SAP-lösningar?

 • Partnerskap för utvidgning av SAP-lösningar

  Förlita dig på kvalitet och integrationsintegritet för att påskynda implementeringar och uppgraderingar baserat på årtionden av gemensam utveckling och Premium Qualification-testning av SAP.

 • Tät SAP-integration

  Enkel åtkomst till både strukturerat och ostrukturerat affärsinnehåll i samband med affärstransaktioner med SAP-integration på gränssnittsnivå.

 • Utökningsbar till andra affärsapplikationer

  Möjliggör integration i informationslagret med andra ledande affärsapplikationer som SAP C/4HANA, ERP, Salesforce m.fl.

 • Ger information till alla intressenter

  Främja innovation genom att göra det möjligt för både SAP- och icke-SAP-användare att få tillgång till samma information, samarbeta, förnya sig och fatta välgrundade beslut.

Hur Extended ECM för SAP-lösningar gynnar verksamheten

Gör information till en central del av viktiga affärsprocesser för att förbättra användar- och processeffektiviteten, minska kostnaderna och förnya affärsprocesserna.

 • Information som berikar affärsprocesser

  Viktiga affärsprocesser drar nytta av integrerad informationshantering för att möjliggöra bättre och mer intelligent beslutsfattande.

 • Hastighetstid till värde

  Påskynda driftsättning och införande samtidigt som du sänker den totala ägandekostnaden med förkonfigurerade affärsscenarier.

 • Genomföra efterlevnad och bästa praxis

  Kontrollera hela innehållets livscykel för att upprätthålla dess integritet och minska operativa och regulatoriska risker.

 • Effektivisera innovation

  Genom att kombinera information och data får man en fullständig bild av en affärsprocess och kan förnya sig utan att hindras av föråldrade informationssilos som inte är sammankopplade.

Funktioner

 • Sömlös hämtning av innehåll

  Snabb och enkel åtkomst till innehåll som är kopplat till SAP-transaktioner, från SAP-användarupplevelsen såväl som utanför SAP Business Application-landskapet.

 • Arbetsyta för företag

  Business Workspaces är en virtuell representation av en affärsprocess som innehåller information, data och säkerhet och ger SAP- och icke-SAP-intressenter tillgång till viktig information som är kopplad till en process.

 • Certifierad arkivhantering

  Tillämpa styrnings- och lagringsperioder för SAP- och icke-SAP-dokument i enlighet med kraven på dataskydd, lagring och dokumentation genom den DoD5015.2-certifierade RM-funktionen.

 • Arkivering av data och dokument

  Uppfylla alla krav på innehållshantering, inklusive arkivering av SAP-data och ostrukturerat innehåll, för att minska kostnaderna samtidigt som tillgången till alla dokument bevaras för senare affärsbehov.

 • Omfattande dokumenthantering

  Möjliggör kontroll av åtkomsträttigheter och innehållsklassificering samt avancerad metadatahantering i synk med affärsappar.

Utnyttja OpenText och partners tjänster

Professionella tjänster

OpenText Consulting Services kombinerar implementering av helhetslösningar med omfattande tekniktjänster för att hjälpa till att förbättra systemen...

Partner

OpenText hjälper kunderna att hitta rätt lösning, rätt support och rätt resultat.

Utbildning

OpenText Learning Services erbjuder omfattande program för kompetensutveckling och lärande för att öka kunskap och färdigheter.

Samhällen

Utforska våra OpenText communities. Ta kontakt med individer och företag för att få insikter och stöd. Bli delaktig i diskussionen.

Ledarnas förtroende OpenText

Se hur kunderna har möjliggjort samarbete, förbättrat kundservicen och stöttat beslutsfattandet.

Se fler framgångshistorier

Betagro tänker nytt kring affärsprocesser med OpenText.

Läs mer om detta

Ett stort colombianskt finansbolag effektiviserar avtalsprocesser för att uppfylla servicenivåavtal.

Läs mer om detta

Golden Omega expanderar till nya marknader och tar sig förbi konkurrenterna med OpenText.

Läs mer om detta

UNIDO påskyndar en inkluderande och hållbar industriell utveckling i över 130 länder.

Läs mer om detta

Extended ECM för resurser inom SAP Solutions

Läs mer om hur Extended ECM för SAP förbättrar SAP Portfolio och projekthantering

Ta en klick-tur

Optimera verksamheten med Extended ECM för ERP

Titta på videon

Innehållsberikade affärsprocesser i Office 365, Salesforce och SAP

Titta på demonstrationen

Extended ECM Integration med SAP S4 HANA och Content Server Mobile

Titta på demonstrationen

Hur kan vi hjälpa till?

OpenText sidfot