Cybersecurity Cloud

Identity Governance och administration

Leverera rätt åtkomst till rätt användare med minsta möjliga friktion

Man med bärbar dator

Översikt

Identitetscentrerad metod för autentisering

OpenText™ Identity Governance och administrationslösningar erbjuder ett identitetscentrerat tillvägagångssätt för autentisering, åtkomst, privilegier och styrning. Hantera risker med en modulariserad plattform som ger en enhetlig realtidsvy över olika applikationer och system.

Kontakta oss

Hur Identity Governance och administrationslösningar kan gynna verksamheten

 • Minska friktionen med adaptiva åtkomstkontroller

  Ge förenklad och säker åtkomst till rätt användare - oavsett enhetstyp eller plats - och minimera riskerna för organisationen.

 • Hantera och automatisera identitetsstyrning 

  Styr enkelt identitetsbaserad åtkomst till resurser och data med en centraliserad vy över hela företaget.

 • Tillämpa åtkomst med lägsta möjliga behörighet

  Samla in, bearbeta, analysera, certifiera och tillämpa privilegierade rättigheter.

 • Implementera konsekventa säkerhetspolicykontroller

  Administrera finkorniga policy- och konfigurationskontroller från en enda konsol.

 • Säkerställa korrekt åtkomst till värdefull data 

  Utöka identitetsbaserade policyer för att automatiskt tillhandahålla datalagring, tilldela behörigheter och styra åtkomst till data i dokument.

Hur kan vi hjälpa till?

OpenText sidfot