Content Cloud

Information Archiving

Förenkla långsiktig efterlevnad av dataskydd och IT-drift och påskynda migreringen till molnet

79%
Nästan 79% av IT-kostnaderna kan komma att gå till drift och underhåll av äldre system.[1]

Översikt

Person som sitter bakom en laptop och arbetar med lösningar för informationsarkivering.

OpenText™ Information Archiving Solutions levererar högskalig, molnbaserad arkivering som effektiviserar IT-investeringar och samtidigt säkerställer efterlevnad. Informationsarkivering ger långsiktigt bevarande av strukturerad data, bilagor och annat ostrukturerat innehåll från applikationer som SAP®, Oracle, JD Edwards, IBM Content Manager och On Demand, för att hjälpa organisationer att konsolidera data och minska IT-kapitalkostnaderna.

Hur Information Archiving kan gynna företag

 • Avveckla föråldrade applikationer

  Eliminera kostsamma äldre applikationer och uppfyll samtidigt kraven på datalagring, användaråtkomst och strikta säkerhetskrav.

 • Kostnadseffektiv övergång till molnet

  Bevara kompletta affärsdata i ett skalbart arkiv som utnyttjar inbyggd molnlagring fullt ut.

 • Hantera driftskostnader för live-applikationer

  Optimera den nuvarande infrastrukturen för applikationsstöd för data under bearbetning samtidigt som användarnas tillgång till historiska data bibehålls med aktiv dataarkivering.

 • SAP-certifierad dokument- och bildarkivering

  Avlasta arkiverade data samtidigt som du behåller användarvänligheten och datafideliteten med inbyggd molnarkivering som är integrerad direkt i SAP-miljön.

Hur kan vi hjälpa till?

Fotnoter

Fotnoter

 1. [1] IDC, En uppmaning till förändring: Moderat tillväxt i federala IT-utgifter döljer den pågående bördan av äldre system, 2018

OpenText sidfot