Portfolio

Hybridarbete, e-post och teamsamarbete

Öka produktiviteten genom att på ett säkert sätt sammanföra människor, projekt och processer

En leende person på en bärbar dator

Översikt

En laboratorietekniker vid en dator

OpenText™ Produkterna Hybrid Work, Email och Team Collaboration skapar ett enda, integrerat programvaruekosystem som erbjuder allt som geografiskt spridda team behöver för att hålla sig uppkopplade, samarbeta och följa reglerna. Ge affärsteamen möjlighet att arbeta tillsammans på ett säkert och smidigt sätt, oavsett var de befinner sig.

Hur hybridlösningar för arbete, e-post och teamsamarbete kan gynna verksamheten

Öka produktiviteten, effektiviteten och efterlevnaden med hybridprodukter för arbete, e-post och teamsamarbete.

  • Öka produktiviteten

    Gör det snabbare och enklare för team att komma åt och söka i filer med enhetlig, sökbar och kompatibel arkivering.

  • Kontrollera versionskaoset

    Synka, dela, lagra och skriv ut data på ett smidigt sätt över hela företaget.

Hur kan vi hjälpa till?

OpenText sidfot