Om oss

Integritetspolicy

Inledning

Open Text Corporation (tillsammans med sina dotterbolag nedan kallatOpenText, "vi", "oss", "vår") stöder rätten till integritet och förstår vikten av att skydda personlig information och följa gällande dataskyddslagar. OpenText's Global Data Privacy Department är dedikerad till att hjälpa till med frågor angående denna sekretesspolicy ('policy') och behandlingen av din personliga information, och som en del av sådana aktiviteter har denna policy utvecklats. Denna policy gäller för våra dotterbolag i den utsträckning de har tillgång till din personliga information. En aktuell förteckning över våra dotterbolag finns tillgänglig i vår årsredovisning.

Denna policy ger information om insamling, användning och delning av dina personuppgifter eller information (personlig information) när OpenText fungerar som en datakontrollant (vilket innebär att OpenText kontrollerar hur och varför din personliga information behandlas), såvida inte annat anges i ett separat avtal eller föreskrivs i tillämplig lag.

Denna policy gäller för personuppgifter som samlas in från dig direkt när du besöker våra webbplatser och portaler ("Webbplats"); du kommunicerar med oss, inklusive men inte begränsat till e-post, telefonsamtal, sms eller fax; du använder våra produkter, tjänster och applikationer; du deltar i kommersiella transaktioner med oss; och registrerar dig för eller deltar i våra webbseminarier, evenemang, program, marknadsföring och reklamaktiviteter eller indirekt via tredje part, inklusive våra partners, inom ramen för vår verksamhet.

När vi tillhandahåller länkar till andra organisationers webbplatser omfattar denna policy inte hur den organisationen behandlar personuppgifter. Vi uppmuntrar dig att läsa integritetspolicyn på de andra webbplatserna du besöker. Om inte annat anges i ett separat avtal gäller denna policy inte i den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter i rollen som personuppgiftsbiträde eller tjänsteleverantör för våra kunders räkning (vilket innebär att OpenText agerar enligt dina instruktioner om hur och varför dina personuppgifter behandlas).

Mer information om hur du kontaktar oss finns i avsnittet Kontaktinformation nedan.

Innehållsförteckning

VILKEN PERSONLIG INFORMATION VI SAMLAR IN OCH VARFÖR VI ANVÄNDER DEN

De personuppgifter som vi behandlar om dig och hur vi samlar in dem bestäms av de OpenText produkter och/eller tjänster som du använder, hur du interagerade med OpenText och de personuppgifter som vi har erhållit från en tredje part med tillstånd att dela sådan information med oss.

Se tabell 1 nedan för mer information om de kategorier av personuppgifter som samlas in och de syften för vilka vi behandlar dem. Mer detaljerade exempel för varje ändamål beskrivs i tabell 2 nedan.

Tabell 1 - Syften med behandling av personuppgifter

Kategorier av information som samlas in Ändamålen med behandlingen
(för ytterligare detaljer, se tabell 2 nedan)
Kontakt- och kontoregistreringsinformation
Till exempel: Namn, adress, e-post, telefonnummer, användarnamn och lösenord, land och språk (tillsammans "kontoinformation")
 • Kommunicera med dig
 • Tillhandahållande av tjänster
 • Anpassa din upplevelse
 • Skydda våra tjänster och användare
 • Autentisering av användare och andra juridiska ändamål
Finansiell information och transaktionsinformation
Till exempel: Kreditkort, betalkort, bank- eller annan betalningsinformation
 • Tillhandahållande av tjänster
 • Behandling av betalningar
 • Autentisering och andra juridiska ändamål
Enhetsinformation och identifierare
Till exempel: Konfigurationen av alla enheter som registrerats för användning i samband med produkterna och tjänsterna; även IP-adress, webbläsartyp och språk, operativsystem, plattformstyp, enhetstyp, programvaru- och maskinvaruattribut samt unik enhets- och applikationsidentifierare
 • Tillhandahållande av tjänster
 • Styrning av åtkomst till våra tjänster och användare
 • Anpassa din upplevelse
 • Autentisering av användare och andra juridiska ändamål
Anslutnings- och användningsdata
Till exempel: Information om filer som du laddar ner, domännamn, målsidor, användningsaktivitet, innehåll som visas och nås, datum och tid för åtkomst, sidor som visas, formulär som du fyller i eller delvis fyller i, söktermer, uppladdningar eller nedladdningar, om du öppnar ett e-postmeddelande och din interaktion med e-postinnehåll, åtkomsttider, felloggar, URL som nås och annan liknande information
 • Tillhandahållande av tjänster
 • Anpassa din upplevelse
 • Styrning av åtkomst till våra tjänster och användare
 • Autentisering av användare och andra juridiska ändamål
Övrig information
Till exempel: All annan information som du väljer att lämna till oss direkt eller indirekt i samband med din användning av produkterna och tjänsterna eller webbplatserna
 • Kommunicera med dig
 • Tillhandahållande av tjänster
 • Anpassa din upplevelse
 • Styrning av åtkomst till våra tjänster och användare
 • Autentisering av användare och andra juridiska ändamål

Tabell 2 - Exempel på behandlingsaktiviteter

Syfte Exempel
Kommunicera med dig
 • Upprättande och administration av konto
 • Svara på dina förfrågningar om information och ge dig mer effektiv och ändamålsenlig kundservice och teknisk support
 • Övervakning av kommunikation för kvalitets- och utbildningsändamål
 • Förse dig med transaktionsuppdateringar och information om produkter och tjänster (t.ex. uppdateringar av våra produkter och tjänster, information om ditt konto eller information om transaktioner som du genomför med produkter och tjänster)
 • I enlighet med tillämpliga rättsliga krav, kontakta dig via e-post, post, telefon eller på annat sätt för marknadsföringsändamål
 • Samla in feedback och åsikter om våra tjänster (t.ex. enkäter)
 • När du laddar ner positionspapper eller vitböcker
 • Registrering och deltagande i evenemang
 • Meddelande till användare om förändringar av våra produkter och tjänster
 • Kommunicera med dig om våra evenemang, undersökningar, tävlingar, lotterier och andra kampanjer
 • Tillåter dig att delta i diskussionsforum eller andra sociala mediefunktioner på webbplatsen
Tillhandahållande av tjänster
 • Behandla och uppfylla dina förfrågningar om användning av produkter och tjänster
 • Uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig
 • Genomföra analyser, forskning och rapporter för att bättre förstå hur du använder produkterna och tjänsterna, så att vi kan förbättra dem.
 • Säkerhetskopiering, återställning och arkivering av data
 • Förstå och lösa rapporterade problem med tjänster eller produkter
 • Bokföring och fakturering
Anpassa din upplevelse
 • Anpassa användarupplevelsen och visa anpassat innehåll
 • Intern forskning och utveckling för att förbättra våra produkter, tjänster och användarupplevelse
 • Förbättra vår webbplats för att säkerställa att innehållet presenteras på ett lämpligt sätt för dig och din dator samt för att förbättra produkt- och tjänsteutbudet
 • Administrera vår webbplats för intern drift, inklusive men inte begränsat till felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och enkätändamål
 • Mäta eller förstå effektiviteten i vår annonsering till dig och leverera eller tillåta våra tjänsteleverantörer att leverera relevant annonsering till dig, inklusive intressebaserad annonsering (även känd som "online behavioral advertising")
Skydda våra tjänster och användare
 • Övervakning, förebyggande och upptäckt av bedrägerier, t.ex. genom att verifiera din identitet
 • Styrning av åtkomst till våra tjänster och användare
 • Bekämpning av skräppost, skadlig kod eller säkerhetsrisker
 • Övervakning, upprätthållande och förbättring av säkerheten för våra tjänster
Försvara våra lagliga rättigheter och efterlevnad av lagen
 • Följa alla tillämpliga förfaranden, lagar och förordningar
 • Fastställa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter (t.ex. för att genomdriva efterlevnad av våra användarvillkor, integritetspolicyer eller för att skydda våra tjänster, användare eller andra)
 • Fullgörande av skyldigheter som anges i eventuella avtal

Val/avstå från marknadsföring: OpenText ger dig möjlighet att välja att ta emot olika typer av kommunikation och information om våra produkter och tjänster. Du kan prenumerera på e-nyhetsbrev eller andra publikationer; du kan också välja att ta emot marknadsföringskommunikation och andra specialerbjudanden från oss via e-post. Om du när som helst vill ändra dina kommunikationspreferenser tillhandahåller vi avregistreringslänkar och en opt-out-mekanism i all vår marknadsföringskommunikation eller så kan du kontakta oss direkt.

Observera att om du väljer bort marknadsföring kan du fortfarande få servicerelaterade meddelanden och marknadsundersökningar från oss (och du kan fortfarande få marknadsföringsmeddelanden under en kort period efter att du har valt bort marknadsföring medan vi uppdaterar våra register).

Val/avstå från digital annonsering: För mer information om hur du hanterar reklam, besök Digital Advertising Alliance Consumer Choice. För din mobila enhet kan du granska dina enhetsinställningar: På Android-enheter kan du välja bort det med hjälp av "Opt-out of Ads Personalization" och på Apple-enheter kan appar endast inkludera intressebaserad reklam om du väljer det med hjälp av appens popup-meddelande.

HUR VI SAMLAR IN DIN INFORMATION

Vi samlar in personuppgifter på olika sätt, till exempel via vår(a) webbplats(er), orderformulär och genom tillhandahållande av produkter eller tjänster, från tredje parts tjänsteleverantörer, kundsupportaktiviteter och vid möten, utställningar och evenemang (både fysiska och digitala). Din arbetsgivare, som kund eller partner till OpenText, kan tillhandahålla dina kontaktuppgifter när så krävs för att tillhandahålla OpenText produkter eller tjänster. Vi samlar också in personuppgifter om du eller din arbetsgivare är kund hos ett företag som vi kan komma att förvärva. Vi kan också samla in information om dig på CCTV och loggböcker när du besöker våra lokaler eller på andra säkerhetskameror som en del av våra säkerhets- och brottsförebyggande åtgärder.

Webbplatsen/webbplatserna kan också samla in information om dina besök på webbplatsen utan att du aktivt lämnar sådan information genom cookie-teknik.

Cookies och spårningstekniker: OpenText använder cookies för att samla in information om användningen av sina webbplatser, antingen direkt eller via tredjepartsleverantörer av spårning. Mer information finns i vår cookiepolicy.

Spåra inte (DNT): Din webbläsarinställning kan tillåta dig att automatiskt sända en "Do Not Track" (DNT)-signal till webbplatser och onlinetjänster som du besöker. Det finns inget samförstånd bland branschdeltagare om vad DNT betyder i detta sammanhang, och vissa webbläsare tillämpar automatiskt DNT-signaler som standard och återspeglar därför inte nödvändigtvis våra besökares val om huruvida de vill få annonser som är skräddarsydda efter deras intressen. Som ett resultat av detta svarar vår webbplats inte, som många webbplatser, på en DNT-signal från en besökares webbläsare. Om du vill veta mer om DNT kan du besöka http://allaboutdnt.com. Du kan dock välja att inte acceptera cookies genom att ändra de angivna inställningarna i din webbläsare eller välja bort cookies från OpenText . Observera att om du inte accepterar vissa cookies kan det hända att du inte kan använda alla funktioner och egenskaper på vår(a) webbplats(er). Samtycke till användning av cookies varierar beroende på jurisdiktion. Klicka här för mer information om OpenText:s cookiepolicy och alternativ för hur du hanterar dina cookiepreferenser.

Personuppgifter som samlas in från tredje part: OpenText erhåller personuppgifter från tredje part. Till exempel kan OpenText samla in och ta emot personuppgifter om dig från företag som distribuerar OpenText -produkter via webbplatser med gemensamma varumärken eller privata varumärken. Företag som OpenText samarbetar med för att marknadsföra, återförsälja och distribuera sina produkter och tjänster, vilket kan inkludera de betalningsportaler vi arbetar med, kan också förse oss med personuppgifter för att hjälpa oss att fullgöra beställningar och tillhandahålla tjänster. Vi kan också samla in dina personuppgifter från offentliga källor eller från datamäklare (t.ex. LinkedIn, ZoomInfo, Dun & Bradstreet) i den utsträckning som lokala bestämmelser tillåter.

API-tjänster: För vissa begränsade tjänster som tillhandahålls av OpenText använder vi API-tjänster från tredje part, t.ex. YouTube API eller Google API. Sådana API-tjänster från tredje part som används i OpenText produkter fångar endast data som du utser OpenText att komma åt på tredjepartsplattformar. Sådana data kan inkludera ditt innehåll som lagras på tredjepartswebbplatser, tillhörande metadata och kontoinformation relaterad till dessa tredjepartswebbplatser. Uppgifter som samlas in av OpenText med hjälp av API-tjänster från tredje part kan användas för att arkivera innehåll och vissa tillhörande metadata som du har laddat upp till dessa tredjepartswebbplatser. Dessutom kan sådana uppgifter användas av OpenText som en del av ett ramverk för autentisering och auktorisering för att få tillgång till dina uppgifter på tredje parts webbplatser. E-post, sociala medier och andra kommunikationstjänster från tredje part erbjuds inte, kontrolleras inte och tillhandahålls inte av OpenText. OpenText ansvarar inte för hur en tredje part överför, får tillgång till, bearbetar, lagrar, använder eller tillhandahåller uppgifter till OpenText. Dessutom omfattas sådana tjänster från tredje part av de villkor och integritetspolicyer som gäller för dessa tjänster. Beroende på vilken tjänst du använder kan Googles sekretesspolicy gälla och finns tillgänglig här: http: //www.google.com/policies/privacy; och/eller YouTubes användarvillkor kan gälla och finns tillgängliga här: https: //www.youtube.com/t/terms.

Under vissa omständigheter, om du inte förser oss med de personuppgifter vi behöver, kanske vi inte kan tillhandahålla vissa produkter eller tjänster eller uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Den rättsliga grunden för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs ovan beror på de berörda personuppgifterna, tillämpliga sekretesslagar och det specifika sammanhang i vilket vi samlar in dem, t.ex:

 • Med samtycke när så krävs enligt lag.
 • Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller en förpliktelse som du och/eller vi har åtagit oss.
 • När det är nödvändigt för att följa lag.
 • Om behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, med hänsyn tagen till enskilda intressen. Se tabell 1 för en förteckning över berättigade intressen.

HUR VI DELAR DIN PERSONLIGA INFORMATION

OpenText kan dela dina personuppgifter med sina dotterbolag, affärspartners (inklusive de som återförsäljer eller distribuerar våra produkter och tjänster), tjänsteleverantörer (inklusive webbplats-, programvaru-, infrastruktur- och applikationsleverantörer), betalningsgateways, kundtjänst, event-/kampanjhantering, molnhostingleverantörer, kreditupplysningsföretag, skuldbyråer, professionella rådgivare, marknadsföringsbyråer (inklusive event- eller kampanjpartners eller sponsorer), tredjepartsnätverk och webbplatser, databasleverantörer, specialister på säkerhetskopiering och katastrofåterställning, analys- och e-postleverantörer och agenter som arbetar för vår räkning.

Vi kan behöva dela personlig information med en tredje part eller ett organ där sådant utlämnande krävs för att uppfylla tillämplig lag eller andra juridiska eller regulatoriska krav, eller för att skydda OpenText eller andras rättigheter eller egendom. Detta kan inkludera som svar på lagliga förfrågningar från en behörig myndighet eller ett behörigt organ och för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav.

Om hela eller någon del av vår verksamhet omorganiseras eller säljs till eller det finns ett joint venture med en annan organisation, kan vi behöva tillhandahålla din information till den organisationen. Vi kan också vara mottagare av personuppgifter när vi förvärvar en annan organisation eller en del av deras verksamhet eller ingår ett samriskföretag med dem.

När tredje part utför behandling för vår räkning kommer OpenText att kräva att dessa organisationer vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter endast utförs enligt instruktioner från OpenText och inte för några andra ändamål.

Personuppgifter kan komma att behandlas utanför det land där du är bosatt av våra dotterbolag, partners eller tjänsteleverantörer och ombud som arbetar för vår räkning. Överföringen till andra länder av OpenText och dess dotterbolag ska ske i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, som kan omfatta ett beslut om adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder. Lämpliga skyddsåtgärder kan omfatta: OpenText och tredje parter som ingår i modellklausuler som godkänts av relevanta myndigheter (dvs. Europeiska kommissionen, Information Commissioner's Office, Federal Data Protection, and Information Commissioner, etc.) eller förlitar sig på någon godkänd alternativ mekanism.

För mer information om mottagarna av dina personuppgifter och den mekanism som finns på plats för internationella överföringar, vänligen kontakta oss genom att använda informationen i avsnittet (Kontaktinformation) nedan.

HUR VI SKYDDAR DIN PERSONLIGA INFORMATION

Att skydda din personliga information, både online och offline, är en prioritet för oss. Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, oavsiktlig förlust, utlämnande eller förstörelse och säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken. Vi har specialiserade och engagerade säkerhetsteam som ständigt granskar och förbättrar våra säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, oavsiktlig förlust, utlämnande eller förstörelse.

Alla våra medarbetare omfattas av sekretessavtal och genomgår årlig utbildning i korrekt hantering av personuppgifter.

OpenText har åtagit sig att skydda all personlig information och är medveten om sina skyldigheter enligt gällande dataskyddslagar.

HUR LÄNGE VI LAGRAR DIN PERSONLIGA INFORMATION

OpenText kommer att behålla personlig information så länge som behövs för att tillhandahålla relevanta produkter eller tjänster eller för att uppfylla de syften för vilka den personliga informationen samlades in eller enligt de specifika avtalsvillkoren. OpenText kan också behålla och använda denna information under en längre period om det är tillåtet eller krävs enligt lag, för att uppfylla våra juridiska, skattemässiga eller lagstadgade skyldigheter (t.ex. revisions- och redovisningskrav), hantera tvister, utöva eller försvara anspråk och verkställa våra avtal. Vi säkerställer att personuppgifter som vi avyttrar avidentifieras eller förstörs på ett säkert sätt.

DIN RÄTT TILL INTEGRITET

Kunduppgifter: Om dina personuppgifter har skickats till oss av eller på uppdrag av en kund av våra produkter och tjänster som är personuppgiftsansvarig för dessa personuppgifter och vi är personuppgiftsbiträde, måste du kontakta dem direkt om du vill utöva de rättigheter du kan ha enligt gällande dataskyddslagar. Om du gör din begäran till oss behöver vi namnet på den kund som skickade dina uppgifter till oss, och vi kommer att hänvisa den vidare till dem.

Din lokala tillämpliga lag kan ge vissa rättigheter avseende insamling, användning och delning av dina personuppgifter. Som en minimistandard strävar vi efter att göra det möjligt för alla individer att utöva de integritetsrättigheter som anges nedan, men observera att dessa rättigheter och villkoren för att utöva och behandla dem (inklusive svarstider) kan variera beroende på i vilken jurisdiktion du är bosatt.

Enligt Europeiska unionens (EU) dataskyddslagar har du rättigheter som vi måste informera dig om. Vilka rättigheter du har beror på varför vi behandlar dina uppgifter:

 • Din rätt till tillgång. Du har rätt att be oss om kopior av dina personuppgifter. Denna rättighet gäller alltid. Det finns vissa undantag, vilket innebär att du kanske inte alltid får all information som vi behandlar.
 • Din rätt till rättelse. Du har rätt att be oss rätta information som du anser är felaktig. Du har också rätt att be oss komplettera information som du anser är ofullständig. Denna rättighet gäller alltid.
 • Din rätt till radering. Du har rätt att be oss att radera dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Din rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att be oss att begränsa behandlingen av dina uppgifter under vissa omständigheter.
 • Din rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot behandling om vi kan behandla dina uppgifter eftersom behandlingen utgör en del av våra offentliga uppgifter eller ligger i våra legitima intressen.
 • Din rätt till dataportabilitet. Detta gäller endast information som du har gett oss. Du har rätt att begära att vi överför den information som du har gett oss från en organisation till en annan eller ger den till dig. Rätten gäller endast om vi behandlar information baserat på ditt samtycke eller under, eller är i samtal om att ingå ett avtal och behandlingen är automatiserad.

Jurisdiktionsspecifika integritetsrättigheter:

Australien: Vi åtar oss att behandla all personlig information i enlighet med Privacy Act 1988 (Cth.) (Privacy Act) inklusive de australiska sekretessprinciperna (APP).

Denna aktuella policy beskriver hur OpenText hanterar personuppgifter om personer som interagerar med oss eller personuppgifter som erhålls genom vår verksamhet som en professionell tjänsteleverantör.

Vår affärsverksamhet kan kräva att personuppgifter lämnas ut till utländska mottagare (inklusive i Kanada, Indien, USA, Europa och andra länder från tid till annan) för att tillhandahålla de tjänster som avses i villkoren för vårt uppdrag eller potentiella uppdrag. Under sådana omständigheter kommer vi att göra vårt bästa för att säkerställa att sådana parter omfattas av en lag, ett bindande system eller ett avtal som effektivt upprätthåller principer för rättvis hantering av informationen som på lämpligt sätt liknar APP:erna.

Om du gör ett klagomål om hur OpenText har hanterat din personliga information och vi inte kan lösa ditt klagomål eller om du är missnöjd med resultatet, kan du kontakta Office of Australian Information Commissioner via dess förfrågningslinje 1300 363 992 eller webbplatshttps://www.oaic.gov.au för attlämna in ett klagomål.

Kalifornien: I enlighet med California Consumer Privacy Act ("CCPA"), som uppdaterats, ändrats och utökats genom California Privacy Rights Act (CPRA), åtnjuter invånare i Kalifornien följande ytterligare rättigheter.

Användning av personlig information

I enlighet med sina skyldigheter enligt CCPA kan OpenText tillhandahålla din personliga information till våra dotterbolag, auktoriserade tjänsteleverantörer och affärspartners, eller tillåta dem att samla in personlig information från vår webbplats, produkter eller tjänster i vissa situationer. Exempel på sådana situationer är när du samtycker till eller instruerar oss att lämna ut personuppgifterna till dessa parter, om du använder våra webbplatser eller tjänster för att interagera med dessa tredje parter, eller om vi annars är skyldiga att göra det enligt lag. Vi kan också lämna ut personuppgifter till tjänsteleverantörer, eller tillåta tjänsteleverantörer att samla in personuppgifter från våra webbplatser och appar (till exempel genom användning av cookies eller liknande teknik) för att hjälpa oss att leverera reklam till dig och ge dig en personlig upplevelse. Se vår cookiepolicy för mer information.

Tillgång till personlig information

Som bosatt i Kalifornien kan du en gång om året kostnadsfritt begära och få viss information från oss om de personuppgifter (om några) som vi har lämnat ut till tredje part för direktmarknadsföringsändamål under föregående kalenderår. I förekommande fall innehåller denna information en lista över de kategorier av personuppgifter som delades samt namn och adresser till alla tredje parter som vi delade information med under föregående kalenderår.

Mer information om vilken personlig information vi samlar in och hur den behandlas finns i avsnittet "Vilken personlig information vi samlar in och varför vi använder den".

Kina: Integritetspolicyn för OpenText Kina reglerar hur vi behandlar personuppgifter för personer som är bosatta på det kinesiska fastlandet och som omfattas av den kinesiska lagen om skydd av personuppgifter ("PIPL") och relevanta lagar, förordningar och nationella standarder ("Kinas dataskyddslag").

För mer information om The OpenText China Privacy Policy, vänligen se följande länkar:

Sydafrika: Personuppgifter som används i denna integritetspolicy innebär personuppgifter enligt definitionen i Protection of Personal Information Act, 2013 ("POPIA"). Därför betyder "du" och "din" som används i denna sekretesspolicy en fysisk person eller en juridisk person som sådan term används enligt POPIA.

Japan: I enlighet med Act on the Protection of Personal Information (APPI) och för registrerade som är bosatta i Japan:

Dataöverföring till länder utanför Japan: Som företag som hanterar personlig information enligt definitionen i lagen om skydd av personlig information nr 57 (APPI) kommer vi att arbeta i enlighet med denna policy.

Gemensam användning: OpenText Dotterbolag får gemensamt använda dina uppgifter, enligt definitionen av gemensamt användande i APPI, på följande villkor:

 • De typer av personuppgifter som används gemensamt: enligt vad som anges i tabellen nedan i avsnittet "Vilka uppgifter vi samlar in och varför vi använder dem".
 • Syftet med den gemensamma användningen: att svara på dina förfrågningar, att förse dig med produkter och tjänster från OpenText , inklusive de syften som anges i "Tabell 1" ovan.
 • De enheter som deltar i den gemensamma användningen: dotterbolagen till OpenText, som finns tillgängliga i vår årsredovisning.
 • Den enhet som är ansvarig för den gemensamma användningen: Open Text Corporation (huvudkontor: 275 Frank Tompa Drive, Waterloo ON N2L 0A1, Kanada).

Som regel delar vi inte dina uppgifter med tredje part eller överför dina uppgifter utanför Japan, utom när sådan databehandling är tillåten enligt gällande lagar, eller när du har gett ditt samtycke, och när den utländska tredje parten följer de nödvändiga standarder som föreskrivs av Personal Information Protection Commission (PPC) (enligt beskrivningen i "Hur vi delar dina uppgifter").

BARNS INTEGRITET

OpenText uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att ta en aktiv roll i sina barns aktiviteter på nätet. Våra tjänster riktar sig inte till personer under 18 år och OpenText samlar inte medvetet in personuppgifter från barn utan lämpligt samtycke från förälder eller vårdnadshavare. Om du tror att vi kan ha samlat in personuppgifter från någon under 13 år (eller tillämplig ålder för samtycke) utan korrekt samtycke, vänligen skicka din begäran skriftligen till adressen som finns i avsnittet Kontaktinformation.

KONTAKTINFORMATION

Om du har frågor om denna sekretesspolicy eller vår sekretesspraxis,
1) vänligen kontakta OpenText's dataskyddsombud eller OpenText Global Data Privacy Department på DPO@opentext.com eller per post på

OpenText Global Data Privacy
Avdelning
Prof. E.M. Meijerslaan 1
1183 AV Amstelveen
Nederländerna

OpenText Global Data Privacy
Avdelning
275 Frank Tompa Drive
Waterloo, Ontario
N2L 0A1
Kanada

2) skriv till OpenText som du är kund hos eller har kontakt med, på följande adresser som finns tillgängliga på: Kontor i hela världen OpenText

För att utöva dina integritetsrättigheter, vänligen fyll i formuläret för begäran om registrerad person, skicka e-post till DPO@opentext.com eller ring vårt avgiftsfria nummer 1-866-397-0207.

Open Text kommer att begära viss verifieringsinformation från individer för både åtkomst- och raderingsförfrågningar som görs enligt CCPA i dess ändrade lydelse, för att säkerställa att alla mottagna förfrågningar är giltiga. Du kan också utse ett auktoriserat ombud som ska skicka in förfrågningar om att utöva dina dataskyddsrättigheter till OpenText. Ett sådant auktoriserat ombud måste vara registrerat hos California Secretary of State och skicka in bevis på att du har gett ombudet tillstånd att agera för din räkning.

När du kontaktar oss ber vi dig ange i vilket land och/eller delstat du är bosatt.

Om du anser att dina rättigheter enligt denna integritetspolicy eller enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har kränkts kan du dessutom när som helst, i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag, lämna in ett klagomål till relevant dataskyddsmyndighet.

ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

OpenText kan uppdatera denna policy från tid till annan. Om vi ändrar denna policy kommer vi att publicera den reviderade versionen här. Du bör regelbundet gå igenom denna sida för uppdateringar.

Om vi gör en ändring som väsentligt påverkar dina rättigheter eller, i den utsträckning vi har rätt att göra det, väsentligt ändrar hur eller varför vi använder personuppgifter, kommer vi att meddela dig genom ett framträdande meddelande eller popup-fönster på vår webbplats.

Anmärkning: Förutom de enheter som anges ovan gäller denna policy för:

 • produkter och tjänster från Total Defense, LLC (tidigare känt som Total Defense, Inc.), ett dotterbolag till Open Text Corporation, inklusive produkten Total Defense Mobile Security; och

 • Produkterna och tjänsterna från Webroot, LLC (tidigare känt som Webroot Inc.), ett dotterbolag till Open Text Corporation, inklusive Webroot Mobile Security och Webroot for Chromebook.

Denna policy uppdaterades senast i april 2024.

FILIPPINERNAS REGISTRERINGSSTÄMPEL FÖR SKYDD AV PRIVATLIVET

Filippinerna Registreringsstämpel

OpenText sidfot