ValueEdge DevOps-plattform

OpenText ValueEdge Strategi

Koppla samman affärsstrategi och Agile-leverans

En person på en bärbar dator

Översikt

En person som presenterar håller i en surfplatta

OpenText™ ValueEdge™ Strategy tillhandahåller de funktioner och verktyg som krävs för att affärsstrategin ska kunna driva agil prioritering. Det är ett modernt, lättviktigt verktyg för strategisk portföljhantering som ger synlighet och insikter i den strategiska anpassningen av investeringar och genomförande. Tydlig kommunikation av affärsorganisationen och strategin kan förändra den strategiska inriktningen, vilket bidrar till att eliminera silos, öka samarbetet och driva värdebaserad investeringsprioritering.

Viktiga fördelar med ValueEdge Strategi

Strategisk anpassning

Definiera och kartlägga värdeflöden

Organisera produkter eller affärsenheter i digitala värdeflöden och definiera strategiska teman för att prioritera initiativ som bidrar till affärsmål och KPI:er.

Engagera chefer och intressenter i strategin

Få en tydlig bild av hur portföljerna bidrar till affärsstrategi och mål

Smarta KPI:er

Förvalta din portfölj på ett strategiskt sätt

Visualisera strategiinriktning, värde i färdplanen, risk och investeringsskydd i den anpassningsbara portföljinstrumentpanelen för att prioritera den bästa mixen av investeringar.

Optimera din enhetliga portfölj

Snabbt identifiera problem och anpassa sig till förändringar

Arbetsflöden

Håll dig synkroniserad - från idé till genomförande

Fånga upp verksamhetens efterfrågan och skapa värdeflödesepics som mappas till Product Portfolio Epics. Framsteg, status och faktiska kostnader synkroniseras tillbaka till Strategy.

Uppnå datakonsistens och kontinuitet

Övervaka och spåra KPI:er för analys i realtid

Funktioner

Integrerad SAFe Lean Portfolio Management

Implementera branschledande ramverk för skalning av agile som SAFe med instrumentpaneler som hjälper dig att anpassa och minska risken.

Utnyttja OpenText och partners tjänster

Professionella tjänster

Consulting Services kombinerar implementering av helhetslösningar med omfattande tekniktjänster som hjälper till att förbättra systemen.

Partner

Hitta rätt lösning, rätt stöd och rätt resultat.

Utbildning

Learning Services erbjuder omfattande program för kompetensutveckling och lärande för att öka kunskap och färdigheter.

Samhällen

Utforska våra OpenText communities. Ta kontakt med individer och företag för att få insikter och stöd. Bli delaktig i diskussionen.

ValueEdge Resurser för strategi

ValueEdge Strategi

Läs databladet

Hur kan vi hjälpa till?

OpenText sidfot