Om oss

EasyLink

Under 2012 förvärvade OpenText™ EasyLink , en global leverantör av molnbaserade tjänster för elektronisk meddelandehantering och affärsintegration.

EasyLink är nu en del av OpenText Business Network, en uppsättning integrationslösningar för business to anything (B2A) som hjälper till att på ett säkert sätt koppla data till människor, system och saker.

Business Network Cloud erbjuder friktionsfritt informationsutbyte, end-to-end affärssynlighet och omfattande samarbete med en enda digital ryggrad över affärsekosystem.

Produktnamn med nytt varumärke

Tidigare namn Nytt namn på varumärket
EasyLink Fax2Mail OpenText™ Fax2Mail™
EasyLink Meddelanden OpenText™ Meddelanden
EasyLink Dokumentinsamling och -hantering OpenText™ Dokumenthantering
EasyLink EDI-hanterade tjänster OpenText™ Managed Services för B2B
EasyLink EDI VAN OpenText™ Trading Grid® - handelssystem Messaging Service
EasyLink TradeGateway/EasyLink EDI Servicebyrå OpenText™ Intelligenta webbformulär

Partner

Partners kan besöka partnerportalen på OpenText™ My Support för mer information om produkter, program och aktivering. Inloggning krävs. Registrera dig på https://login.opentext.com/register eller kontakta partners@opentext.com för att få hjälp.

Besök partnerportalen

Utbildning

Läs mer om produktutbildning och utbildningstjänster:

Stöd

Om du behöver produktassistans kan du logga ett problem via Business Network Support eller skicka ett e-postmeddelande till irf@opentext.com.

Faxtjänster i molnet

Aviseringstjänster

B2B-tjänster

OpenText™ EasyLink GMS

  • Avgiftsfritt: 1-800-209-6245, välj alternativ 1, 2, 1
  • Öppettider: Support dygnet runt, måndag-fredag
  • E-post: irf@opentext.com

Support för affärsnätverk

För övriga frågor, vänligen kontakta din representant på OpenText eller kontakta oss online.

OpenText sidfot