Lösningar

Managed file transfer service

Säkert utbyte av alla typer och storlekar av data och filer mellan affärspartners

Översikt

Kvinna arbetar vid dator

Traditionella metoder för filutbyte, t.ex. e-post och FTP, är begränsade till mindre filöverföringar och är inte tillräckligt säkra för känsligt eller skyddat innehåll. Med MFT-lösningar (Managed File Transfer) kan organisationer snabbt, säkert och tillförlitligt utbyta större, kritiska filer, t.ex. CAD/CAM-design, sjukvårdsjournaler, finansiell information eller personalfiler.

OpenText™ kan hjälpa organisationer att säkerställa att data och kritisk information av alla storlekar når sin destination.

Viktiga fördelar

Påverka verksamheten och uppnå bättre resultat.

 • Ökad säkerhet och efterlevnad

  Säkerställ att säkra överföringar uppfyller lagstadgade standarder med kryptering, oavvislighet och digitala certifikat för autentisering.

 • Överför stora filer snabbt

  Utbyt mycket stora dokument och rich media-dokument snabbare än FTP eller HTTP.

 • Förbättra effektivitet och samarbete

  Lägg till stöd för både strukturerad och ostrukturerad data för att enkelt och effektivt kunna samarbeta med affärspartners.

 • Automatisera rutinmässiga processer

  Schemalägg datautbyte eller skapa händelsestyrda processer så att användarna kan hantera undantag.

Påverkan på verksamheten

 • Ta bort begränsningar av e-poststorlek

  CAD-filer och andra grafiskt tunga filer kan vara för stora för traditionell e-post. Användarna får kämpa för att hitta ett sätt att få dessa kritiska filer till de avsedda mottagarna. Ta bort storleksbegränsningar och se till att filerna når sin destination.

 • Risker för dataintrång

  Utan ett effektivt och säkert alternativ för datadelning är risken stor att användare delar känsliga data via osäkra metoder. Implementera en enda, användarvänlig MFT-lösning för hela organisationen för att skydda mot intrång.

 • Överföringsmeddelanden

  Filöverföringssystem med långsamma överföringshastigheter och intermittent anslutning kan orsaka skadade filer och missade deadlines. Bekräfta att överföringarna har gått igenom och att filerna har tagits emot och hantera undantag med felmeddelanden.

 • Komplexa informationsflöden

  En blandning av system, webbplatser, affärsområden och partners försvårar filöverföringar i stora volymer. Förbättra synligheten och stöd kommunikation och samarbete över interna och externa anslutningar för att hålla informationsflödet igång.

Utforska komponenterna i lösningen

Produkter

Lös Managed file transfer service utmaningar med OpenText.

Professionella tjänster

OpenText kombinerar implementering av helhetslösningar med omfattande tekniktjänster som hjälper till att förbättra systemen.

Managed file transfer service resurser

OpenText BizManager

Läs översikten

IDC MarketScape utser OpenText till en ledare

Läs sammanfattningen

Hur kan vi hjälpa till?

OpenText sidfot