Business Network Cloud

Lösningar för optimering av leveranskedjan

Utnyttja B2B-transaktionsdata för att förbättra effektiviteten i leverantörsnätverket och optimera leveranskedjan

90%
av alla fakturor i världen behandlas fortfarande manuellt[1]

Översikt

Kvinna i lagerlokal

OpenText™ lösningar för optimering av leveranskedjan hjälper till att effektivisera transaktionerna från inköp till betalning och från order till kassa och förbättrar samarbetet i hela leveranskedjans ekosystem. Med lösningar för optimering av leveranskedjan kan ledare inom leveranskedjan och inköp svara på förändrade kundbehov, optimera lagernivåerna, korta tiden till marknaden och förbättra leveranskedjans övergripande prestanda.

Hur optimering av leveranskedjan kan gynna företag

Upptäck fördelarna med att använda Supply Chain Optimization.

 • Förbättra leveranskedjans prestanda

  Öka produktiviteten, förbättra datakvaliteten och effektivisera leveranskedjan med hjälp av automatiserade verksamhetsprocesser och digitaliserade transaktioner.

 • Stärka partnerskapen med leverantörer

  Undvik tvister och förbättra relationerna med lösningar för optimering av leveranskedjan som erbjuder undantagshantering i realtid, samarbete och delad insyn i affärstransaktioner.

 • Förbättra kundnöjdheten

  Utnyttja enhetlighet mellan olika kanaler för att förbättra responsen och uppnå högre andel perfekta beställningar.

 • Få fullständig transaktionsöversikt

  Använd intuitiva sökfunktioner och instrumentpaneler för att snabbt identifiera fel och problem under hela livscykeln för B2B-dokument.

 • Öka effektiviteten

  Minska manuell datainmatning och pappersbaserade beställningar och fakturor för att påskynda transaktionshanteringen och förbättra processens noggrannhet från början till slut.

Vanliga frågor och svar

Optimering av leveranskedjan är en process där man övervakar och analyserar de enskilda aspekterna av ett distributionsnätverk för att identifiera åtgärder som kan vidtas för att förbättra effektiviteten i nätverket.

Programvara för optimering av leverantörskedjan hjälper till att effektivisera partnersamarbetet och övervaka transaktioner från order till slutleverans. Genom att digitalisera, automatisera och analysera affärsprocesser ger lösningar för optimering av leveranskedjan viktiga insikter för att öka effektiviteten i leveransnätverket.

Verktyg för optimering av leveranskedjan ger en helhetssyn på distributionsnätet. Med användarvänliga instrumentpaneler, anpassningsbara automatiseringsregler och intelligenta kommunikationsverktyg belyser lösningar för optimering av leveranskedjan ineffektivitet som förhindrar en mer effektiv leveranskedja.

Optimering av leveranskedjan bidrar till att minska kostnaderna, förkorta transaktionstiderna, bedöma lämpligheten hos handelspartner och öka kundnöjdheten.

Hur kan vi hjälpa till?

Fotnoter

Fotnoter

 1. [1]Bruno Kock, Billentis, The e-Invoicing Journey 2019 - 2025, maj 2019

OpenText sidfot