Suite för SAP

OpenText Core för SAP SuccessFactors

Förbättra HR-processer, få tillgång till anställdas dokument och säkerställ efterlevnad av HR-information

Kontakta oss

Översikt

Se hur Core för SAP SuccessFactors förändrar HR-processer

OpenText™ Core for SAP® SuccessFactors® är en HR-lösning som integreras direkt i SuccessFactors processer. Med minimal konfiguration hjälper SaaS-lösningen till att hantera medarbetardokumentation med hjälp av SAP-integrerade medarbetardata för att generera personlig kommunikation med anställda samtidigt som efterlevnadskraven följs.

Varför välja Core för SAP SuccessFactors?

 • Minskad komplexitet

  Förenkla komplexiteten kring säkerhet och efterlevnad i hela företaget med en ECM-lösning som använder integrerade data från SAP SuccessFactors.

 • Omfattande integrationsmöjligheter

  Arbetar med SaaS-lösningar, t.ex. lösningar för registrering och e-signatur, för att digitalisera personalregister och skapa en komplett digital upplevelse

 • Fullständig integration med SAP SuccessFactors

  Utnyttja en enda inloggning för HR och anställda för att mata in och få tillgång till omfattande register i flera olika system.

Hur Core för SAP SuccessFactors gynnar HR-avdelningar

Gör det möjligt för HR-specialister och anställda att skapa, komma åt och engagera HR-dokumentation var som helst och när som helst för att minska kostnaderna och förbättra upplevelsen med en on-demand dokumenthanteringslösning för SAP SuccessFactors.

 • Förbättra HR-effektiviteten

  Möjliggör självbetjäning för anställda, vilket frigör värdefull tid för HR-personal att arbeta med strategiska initiativ med högt värde.

 • Förbättra upplevelserna

  Skapa en bättre medarbetarupplevelse, snabbare hantering och automatiserad arkivering med integration i SAP SuccessFactors användargränssnitt, uppgifter och data.

 • Stöd till HR Shared Services

  Erbjud HR Shared Services åtkomst från var som helst, så att medarbetarna effektivt kan ladda upp, hämta och hantera personalregister.

 • Effektivisera HR-kommunikationen

  Påskynda processerna för att skapa och signera dokument och fokusera på att anpassa och förbättra medarbetarupplevelsen.

 • Förenkla införandet av nya användare

  Uppmuntra till snabbt införande och snabb time-to-value med enkel konfiguration.

 • Lagring och bearbetning i enlighet med gällande regler

  Säkerställa att lagrade personalregister är fullständigt granskade, transparenta och i enlighet med regionala och företagsspecifika regler.

 • Spara utrymme och kostnader

  Övergång till digital hantering av HR-dokument, vilket eliminerar lagrings- och arbetskostnader i samband med fysiska register.

Funktioner

 • Molnbaserad digital HR-hantering av anställdas filer

  Ger medarbetarna tillgång till digitala HR-filer via självbetjäning.

 • Automatiserad arkivering av medarbetaruppgifter

  Tilldelar dokumenttyper, tillämpar regionala regler och ställer in varningar för saknade dokument.

 • Hantera enkelt HR-krav på efterlevnad

  Granskar och spårar anställdas register och hanterar deras lagring för att minska den juridiska exponeringen.

 • Fullständigt digitala arbetsflöden

  Erbjuder digitalt skapande, granskning, godkännande och automatisk arkivering av alla versioner av personalhandlingar.

 • Rollbaserade behörigheter

  Säkerställer efterlevnad av säkerhets- och sekretessbestämmelser med centralt definierade åtkomstbehörigheter.

 • Integration av användargränssnitt (UI)

  Ger HR-specialister, chefer och medarbetare direktåtkomst till medarbetar- och teamregister via det SAP SuccessFactors-gränssnitt som de använder varje dag.

Utnyttja OpenText och partners tjänster

Utplacering

Koppla samman innehåll med digitala affärer inom ramen för säkerheten och skalbarheten i det publika molnet SaaS.

Professionella tjänster

OpenText Consulting Services kombinerar implementering av helhetslösningar med omfattande tekniktjänster som hjälper till att förbättra systemen.

Partner

OpenText hjälper kunderna att hitta rätt lösning, rätt support och rätt resultat.

Utbildning

OpenText Learning Services erbjuder omfattande program för kompetensutveckling och lärande för att öka kunskap och färdigheter.

Samhällen

Utforska våra OpenText communities. Ta kontakt med individer och företag för att få insikter och stöd. Bli delaktig i diskussionen.

Ledarnas förtroende OpenText

Se hur kunder lyckas med Core för SAP SuccessFactors.

Se fler framgångshistorier

Global tillverkare förenklar och standardiserar och förändrar affärsprocesser

Läs mer om detta

Hur kan vi hjälpa till?

OpenText sidfot