Om oss

StreamServe

I oktober 2010 förvärvade OpenText™ StreamServe , en ledande leverantör av kommunikationslösningar för företag, för att lägga till kompletterande programvara för dokumentutskrift och hantering av kundkommunikation till OpenText :s CEM-portfölj (Customer Experience Management), som nu ingår i Experience Cloud, och för att stärka OpenText :s partnerskap med SAP.

StreamServe hjälper organisationer att bearbeta och leverera mycket personliga dokument i pappersformat eller elektroniska format. De möjliggör automatisering av affärsprocesser för B2B- och B2C-marknader, inklusive finansiella tjänster, den offentliga sektorn, telekommunikation och allmännyttiga företag.

Produktnamn med nytt varumärke

Tidigare namn Nytt namn på varumärket
SAP-dokument Presentment av StreamServe OpenText™ Dokument Presentment for SAP® Lösningar
StreamServe OpenText™ StreamServe
OpenText™ Kommunikationscenter Enterprise (CCE)

Partner

Partners kan besöka partnerportalen på OpenText™ My Support för mer information om produkter, program och aktivering. Inloggning krävs. Registrera dig på https://login.opentext.com/ eller kontakta partners@opentext.com för att få hjälp.

Besök partnerportalen

Stöd

Om du behöver produktassistans kan du kontakta support@opentext.com eller logga ett problem via My Support.

Logga in på My Support

För övriga frågor, vänligen kontakta din representant på OpenText eller kontakta oss online.

OpenText sidfot