Om oss

ResonateKT

Under 2013 förvärvade OpenText™ Resonate Knowledge Technologies (Resonate KT), en organisation som tillhandahåller teknik för att visualisera ostrukturerad data och skapa nya användarupplevelser för OpenText™ Content Services Platforms. Resonate KT-tekniken har blivit en integrerad del av OpenText™ Extended ECM Smart View-användarupplevelsen.

Produktnamn med nytt varumärke

Tidigare namn Nytt namn på varumärket
ActiveView Ingår med OpenText™ Extended ECM
Webbrapporter Ingår med OpenText™ Extended ECM
WebReports arbetsflödestillägg Ingår med OpenText™ Extended ECM
Resonate KT - LiveReport-tillägg Ingår med OpenText™ Extended ECM
Resonate KT - Dokumenttjänster Ingår med OpenText™ Extended ECM

Partner

Partners kan besöka partnerportalen på OpenText™ My Support för mer information om produkter, program och aktivering. Inloggning krävs. Registrera dig på https://login.opentext.com/ eller kontakta partners@opentext.com för att få hjälp.

Besök partnerportalen

Utbildning

Läs mer om produktutbildning och utbildningstjänster:

Stöd

Om du behöver produktassistans kan du kontakta support@opentext.com eller logga ett problem via My Support.

Logga in på My Support

För övriga frågor, vänligen kontakta din representant på OpenText eller kontakta oss online.

OpenText sidfot