Om oss

Informative Graphics Corporation (IGC)

Under 2015 förvärvade OpenText™ Informative Graphics Corporation (IGC), en ledande utvecklare av kommersiell programvara för visning, annotering, redigering och publicering.

IGC är nu en del av OpenText Content Cloud, en uppsättning applikationer och tilläggsprodukter inom Information Management som hjälper företag att ge enkel och säker tillgång till innehåll.

Lösningarna Brava!, Blazon och Redact-It gör det möjligt för användare att visa, kommentera, redigera och publicera en mängd olika dokument utan att behöva använda de ursprungliga programmen. Dessa produkter hjälper också organisationer att minska programvarukostnaderna och förbättra produktiviteten för både personal och processer samtidigt som kontrollen bibehålls.

Produktnamn med nytt varumärke

Tidigare namn Nytt namn på varumärket
Blazon OpenText™ Blazon™
Brava! OpenText™ Brava!™
Redact-It OpenText™ Redact-It™

Partner

Partners kan besöka partnerportalen på OpenText™ My Support för mer information om produkter, program och aktivering. Inloggning krävs. Registrera dig på https://login.opentext.com/ eller kontakta partners@opentext.com för att få hjälp.

Besök partnerportalen

Stöd

Om du behöver produktassistans kan du kontakta support@opentext.com eller logga ett problem via My Support.

Logga in på My Support

För övriga frågor, vänligen kontakta din representant på OpenText eller kontakta oss online.

OpenText sidfot