Om oss

HP

I maj 2016 förvärvade OpenText™ vissa programvaru- och servicetillgångar för kundupplevelser från HP Inc (NYSE: HPQ). De förvärvade programvarutillgångarna inkluderar: TeamSite, en modern plattform för hantering av digitala upplevelser i flera kanaler för hantering av webbinnehåll; MediaBin, en lösning för hantering av digitala tillgångar; Qfiniti, en intelligent lösning för optimering av arbetsstyrkan som är utformad för att förbättra hanteringen av företags kontaktcenter; samt Explore och Optimost.

I augusti 2016 förvärvade OpenText även tillgångarna inom Customer Communications Management (CCM) från HP Inc. (NYSE: HPQ), inklusive: ExstreamOutput Management, TeleForm och LiquidOffice för lösningar inom kundkommunikationshantering, processautomatisering och dokumentleverans. Dessa tillgångar gjorde det möjligt för OpenText att bättre betjäna sina kunder genom att erbjuda en bredare uppsättning CCM-funktioner inom områden som: authoring, workflow och composition för flerkanalig dokumentpresentation och interaktiv kommunikation.

Dessa lösningar är nu en del av den övergripande strategin för Experience Cloud och erbjuder en uppsättning applikationer och tilläggsprodukter som fokuserar på att leverera personligt innehåll och engagerande interaktioner längs en kontinuerlig kundresa.

Produktnamn med nytt varumärke

Tidigare namn Nytt namn på varumärket
TeamSite OpenText™ TeamSite™
MediaBin OpenText™ MediaBin
Optimost OpenText™ Optimost
Qfiniti OpenText™ Qfiniti
Utforska OpenText™ Utforska
Exstream OpenText™ Exstream™
Output Server OpenText™ Output Server
TeleForm OpenText™ TeleForm
LiquidOffice OpenText™ LiquidOffice

Partner

Partners kan besöka partnerportalen på OpenText™ My Support för mer information om produkter, program och aktivering. Inloggning krävs. Registrera dig på https://login.opentext.com/ eller kontakta partners@opentext.com för att få hjälp.

Besök partnerportalen

Utbildning

Läs mer om produktutbildning och utbildningstjänster:

Stöd

Om du behöver produktassistans kan du kontakta support@opentext.com eller logga ett problem via My Support.

Logga in på My Support

För övriga frågor, vänligen kontakta din representant på OpenText eller kontakta oss online.

OpenText sidfot