Om oss

Cordys

Under 2013 förvärvade OpenText™ den marknadsledande BPM-leverantören Cordys, vilket resulterade i den mest omfattande uppsättningen av programvaror för informationshantering och Business Process Management (BPM) från en och samma leverantör.

Plattformen Cordys blev ursprungligen en del av OpenText™ Process Suite, som utgjorde grunden för OpenText:s plattform för Digital Process Automation, OpenText™ AppWorks™ .

Som en av grundpelarna i OpenText Information Management-strategin levererar OpenText Digital Process Automation-lösningar förbättrad affärsinsikt, högre processhastighet och större affärspåverkan genom strategisk planering, automatisering och optimering av affärsprocesser. Våra lösningar för process- och ärendehantering gör det möjligt för anställda att arbeta mer effektivt, förbättra styrningen av komplexa processer och överträffa sina affärsmål med hjälp av affärsinsikter i realtid.

Produktnamn med nytt varumärke

Tidigare namn Nytt namn på varumärket
Cordys Plattform för affärsverksamhet Del av OpenText™ AppWorks™

Partner

Partners kan besöka partnerportalen på OpenText™ My Support för mer information om produkter, program och aktivering. Inloggning krävs. Registrera dig på https://login.opentext.com/register eller kontakta partners@opentext.com för att få hjälp.

Besök partnerportalen

Stöd

Om du behöver produktassistans kan du kontakta support@opentext.com eller logga ett problem via My Support.

Logga in på My Support

För övriga frågor, vänligen kontakta din representant på OpenText eller kontakta oss online.

OpenText sidfot