Informationsfördelar

Bygga hållbar IT

Mät, rapportera och förbättra dina hållbarhetsresultat inom IT med OpenText™ IT Operations Cloud

75%
I alla företag har IT en högre grad av hållbarhetsanpassning (75%) än andra avdelningar[1]

Hållbar utveckling

Grön grodd som växer ut ur ett kretskort

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

FN:s världskommission för miljö och utveckling

Varför hållbar IT är viktigt

 • Klimatförändringar - minska påverkan nu

  Finansinstitut, affärspartners, kunder, medarbetare och tillsynsmyndigheter följer noga de globala företagens miljöinitiativ och tillhörande rapportering.

  Vad är det som driver företagsinitiativ?

  • FN:s mål för hållbar utveckling (mål 13 Bekämpa klimatförändringen)
  • Europeiska unionen: Direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD) för börsnoterade företag
  • Europeiska unionen: Direktivet om hållbarhetsrapportering för företag (CSRD)
  • Förenta staterna: SEC föreslår regler för att förbättra och standardisera klimatrelaterad information till investerare
  • Asien och Stillahavsområdet samt Storbritannien: TCFD vägleder lagstiftning om ESG-rapportering i APAC och Storbritannien

 • Företagen prioriterar ESG

  Miljömässig hållbarhet är inte längre ett teoretiskt ämne för CIO:er:

  • 97% av företagen har implementerat hållbarhetsinitiativ eller planerar att göra det.[2]
  • Företagen inser att hållbarhetsarbete kan förbättra deras varumärkesimage och spara pengar. 
  • 50% av företagen befinner sig i planerings- eller tidigt implementeringsläge.[2]

 • Möjliga konsekvenser av otillräckliga åtgärder

  Finansiella risker:

  • Ytterligare skatter
  • Förlust av statlig eller EU-finansiering
  • Förlust av intäkter
  • Motvilja från investerare

  Risk för dåligt rykte:

  • Skada på varumärke

 • Miljömässiga bieffekter av den digitala omvandlingen

  Energiförbrukningen förväntas eskalera på grund av den exponentiella tillväxten av data, beräkningsintensiva applikationer, IoT-enheter och multicloud-infrastrukturer. Fram till 2030 kan denna trend leda till en häpnadsväckande ökning av den globala elförbrukningen med 20 %.[3]

Lösningar för hållbar IT

 • Driv på ansvarsfull molnanvändning - och förbättra IT-effektiviteten

  Vad är den snabbaste vägen till optimering av molnkostnader och koldioxidutsläpp? Använd FinOps och GreenOps för att hitta och ta bort källor till slöseri i molnet.

 • Redovisning av lokala IT-tillgångar

  Genom att göra en noggrann inventering kan du uppskatta hur mycket koldioxid som produceras för att tillverka och underhålla dina IT-tillgångar. Först då kan du bedöma deras miljöpåverkan när det är dags att göra sig av med dem.

 • Få insikt i IT:s energiförbrukning

  Aktiva servrar och processer genererar koldioxid i olika takt, beroende på CPU-användning, energikällor med mera. Att veta hur du använder energi är avgörande för bättre IT-hållbarhet.

 • Upptäck din föränderliga IT-miljö

  Att få verklig IT-visibilitet i en miljö som ständigt förändras är ett måste för hållbar IT, och det börjar med korrekta konfigurationsobjekt och hantering.

 • Samla och analysera dina IT-koldioxiddata

  När koldioxiddata är utspridda i många team kan du inte enkelt eller exakt följa upp dina framsteg inom IT-hållbarhet.

Resurser och nyheter

Få insikter om koldioxidutsläpp för IT

Läs broschyren om lösningen
Leveransalternativ för produkter

Minska pappersförbrukningen och avfallet i leveranskedjan

Läs mer om detta
Grön kontorsbyggnad

Läs bloggarna om hållbarhet

Läs bloggarna

Hur kan vi hjälpa till?

Fotnoter

Fotnoter

 1. [1] OpenText, 2023 State of IT Sustainability Report, 2023.
 2. [2] OpenText, 2023 State of IT Sustainability Report, 2023.
 3. [3] Enerdata, Executive Brief: Mellan 10 och 20 % av elförbrukningen från IKT-sektorn 2030?, 2018.

OpenText sidfot