Om oss

ANXeBusiness Corp.

I maj 2016 förvärvade OpenText™ ANXeBusiness Corp. , en ledande leverantör av molnbaserade informationsutbytestjänster till den amerikanska fordons- och hälsovårdsindustrin.

ANX ingår nu i OpenText Business Network och erbjuder lösningar för organisationer som behöver digitalisera sina ekosystem för handelspartners och leveranskedjor för ökad effektivitet och smidighet. ANX adresserar branschspecifika B2B-krav för att ge organisationer ett tillförlitligt, säkert och kompatibelt informationsutbyte som uppfyller deras olika behov. Det ökar omfattningen av samarbetet mellan handelspartner, inklusive produktdesign och planering.

Produktnamn med nytt varumärke

Tidigare namn Nytt namn på varumärket
MedNX OpenText™ MedNX
PLM Managed Services OpenText™ PLM Managed Services
Tunnelz OpenText Tunnelz
Team Center Webb OpenText Teamcenter Web (TcWeb)
Portal för e-lärande och samarbete (LCAP) OpenText Portal för e-lärande och samarbete (LCAP)
Auto Portal OpenText Auto Portal
MedNX - AutoPrint OpenText MedNX AutoPrint
Noder för läkarmottagning OpenText Noder för läkarmottagning
Gateways för läkarmottagningar (piloter) OpenText Läkarmottagning Gateway
Hantering av fjärrskrivare och datalinjer OpenText Hantering av fjärrskrivare och datalinjer
PositivePro OpenText PositivePro

Partner

Partners kan besöka partnerportalen på OpenText™ My Support för mer information om produkter, program och aktivering. Inloggning krävs. Registrera dig på https://login.opentext.com/register eller kontakta partners@opentext.com för att få hjälp.

Besök partnerportalen

Stöd

Om du behöver produktassistans, kontakta anx-support@opentext.com eller besök sidan Business Network Support

Support för affärsnätverk

För övriga frågor, vänligen kontakta din representant på OpenText eller kontakta oss online.

OpenText sidfot