Lösningar

Faxlösningar i molnet

Effektivisera säker datahantering med molnfax och digitala faxlösningar

Person som arbetar på laptop

Välj en framtidssäkrad faxlösning

Se hur OpenText molnbaserade faxlösningar förbättrar faxfunktionerna

Har du påbörjat din molnövergång, men med åldrande digitala faxlösningar? Dessa traditionella system är kostsamma att underhålla, osäkra och kan inte anpassas till dina ständigt föränderliga affärsbehov. Vi har en lösning.

Våra molnbaserade faxlösningar OpenText™ RightFax™ Connect, OpenText™ Fax2Mail™ och OpenText™ XM Fax™ ger enkla, kostnadseffektiva, skräddarsydda och säkra molnbaserade alternativ till traditionella faxmaskiner och servrar.

Viktiga fördelar med molnbaserade lösningar för digital fax

Stärk moderna företag med en säker molnbaserad faxlösning som integreras sömlöst i befintliga arbetsflöden och processer.

 • Snabba upp verksamheten

  Automatisera processer och integrera med viktiga företagsapplikationer för att öka produktiviteten och förkorta affärscyklerna.

 • Tillgång till viktig information

  Få tillgång till affärskritisk information och leverera den i ett strukturerat format till och från vilken plats som helst.

 • Ökad säkerhet och efterlevnad

  Utnyttja moln- eller hybrid-IT-miljöer för säkert, granskningsbart informationsutbyte och efterlevnad av HIPAA- och PCI DSS-konfigurationer.

 • Förbättra nöjdheten och upplevelsen

  Skapa anpassade, molnbaserade arbetsflöden för att öka transaktionshastigheten med konsekvent, tillförlitlig och säker digital faxkommunikation.

 • Få tillgång till analyser och insikter

  Visa historiska faxdata, inklusive volymer, leveranser och undantag, för att få full insyn och upptäcka handlingsbara insikter.

 • Unifiera faxdata och information

  Extrahera automatiskt text och metadata från faxlevererade dokument för att stödja organisationsomfattande informationsinhämtning och intelligent dokumenthantering.

Få din anpassade faxrapport
Modernize Fax Your Way

Vill du skapa en modern digital faxupplevelse som bäst passar ditt företag och dess behov? OpenText™ kan hjälpa dig! Ta en stund och fyll i den här enkäten för att få en skräddarsydd rapport om det bästa sättet att gå över till en modern digital faxlösning.

 • Utvärdera dina alternativ för molnfax.
 • Modernisera med skalbara faxlösningar.
 • Lös dina utmaningar med informationsutbyte, snabbt.
 • Förbättra säkerheten för din dokumentleverans.
 • Förbättra dina IT-resursfrågor.

* Använder ditt företag (eller dina kunder, partners, användare) fax?

* Hur viktigt är fax för er affärsprocess 1-10 (10 är viktigast)?

* Våra faxvolymer har -

* Om du tittar på din nuvarande faxprocess (dvs. antalet steg för att skicka ett fax), hur många steg måste du, dina kunder/partners/användare ta för att skicka ett fax (tänk på saker som att gå fram till faxmaskinen (eller MFP:n), logga in, hitta rätt namn i en adressbok, se till att faxet skickades, få bekräftelse, etc.)?

* Har du en befintlig leverantör av digital fax?

* Om ja, vem är er nuvarande leverantör?

Vad tycker du om eller ogillar med dem? (valfritt)

Om du är beroende av digital faxprogramvara ON-Prem och din nuvarande leverantör drar tillbaka sin On-prem faxlösning och tvingar dig att flytta till molnet, är du intresserad av att lära dig mer om OpenText on-prem lösningar? (valfritt)

* Förlitar du eller dina kunder, partners, användare sig på koppartelefonlinjer (POTS-linjer) och faxmaskiner / multifunktionsskrivare (MFP) med analoga faxkit?

* Hur många telefonlinjer?

0 200

* Hur många faxar?

0 200

* Hur många MFP med faxkit?

0 200

* Vet du den totala ungefärliga volymen för inkommande fax (inklusive kunder, partners, användare) per månad?

* Känner du till den totala ungefärliga volymen utgående fax (inklusive kunder, partners, användare) per månad?

* Har du funderat på att flytta till en ren molnbaserad faxlösning som inte kräver någon intern IT-hårdvara / inget telefonibackbone och inga faxapparater?

* Om ja, vill du ha mer information om OpenText Cloud faxlösningar?

* Hur extraherar du data från fax?

* Om Ad Hoc eller Automatiserad, vem använder ni?

* Finns det processer/arbetsflöden i efterföljande led som är beroende av uppgifterna i faxet?

Har du några problem med dessa processer (t.ex. om de är felbenägna, långsamma, orsakar förseningar eller flaskhalsar i informationshanteringen)? (valfritt)

Något annat du vill dela med dig av till oss? (valfritt)

En grafisk representation som indikerar ett tillstånd av minimal oro.
Minimal oro

Baserat på den information som du har lämnat har vi fastställt att din faxmiljö är i gott skick. Men vi vet att det alltid finns områden som kan förbättras! Hör från University of Kansas Health System om deras resa mot optimering.

Våra experter kan hjälpa dig att skapa en plan för ditt företag som är utformad för att maximera ditt teams produktivitet och förbättra din affärsprocess. Vi kommer att kontakta dig inom kort med en anpassad färdplan som är utformad specifikt för din organisation.

En grafisk framställning som indikerar ett tillstånd av rådgivande oro.
Rådgivande koncern

Baserat på den information du har lämnat har vi kommit fram till att din faxmiljö kan behöva åtgärdas. Detta kan bero på ineffektiv infrastruktur, utmaningar med upprepade steg för att skicka ett fax, ökande volymer eller flera andra faktorer.

Vi har hjälpt många organisationer i liknande situationer att modernisera sina fax och förbättra sin verksamhet. Hör från University of Kansas Health System om deras resa till modernisering.

Våra experter kan hjälpa dig att skapa en plan för ditt företag i din takt och med dina behov i åtanke. Vi kommer att kontakta dig inom kort med en anpassad färdplan som är utformad specifikt för din organisation.

En grafisk representation som indikerar ett tillstånd av rådgivande beredskap.
Rådgivande varning

Baserat på den information du har lämnat har vi fastställt att din faxmiljö behöver omedelbar uppmärksamhet. Detta kan bero på användning av POTS-linjer, äldre eller pensionerad lokal infrastruktur eller några andra faktorer.

Vi har hjälpt många organisationer i liknande situationer att modernisera sina fax och förbättra sin verksamhet. Hör från University of Kansas Health System om deras resa.

Våra experter kan hjälpa dig att skapa en plan för ditt företag i din takt och med dina behov i åtanke. Vi kommer att kontakta dig inom kort med en anpassad färdplan som är utformad specifikt för din organisation.

Affärsmässiga effekter av molnfax

 • Efterlevnad och säkerhet

  Regelefterlevnad kräver att känsliga data delas på ett säkert sätt. Manuell datafångst och routing innebär att data utsätts för risker. Fånga, extrahera och dirigera viktiga data på ett säkert sätt med en PCI DSS- och HIPAA-kompatibel faxlösning.

 • Routning av dokument

  Fax måste komma fram till rätt personer i rätt tid. Äldre system tillåter inte alltid den taggning och de metadata som behövs, vilket gör att leveransen går långsammare och skapar flaskhalsar. Utnyttja molnfax för att på ett intelligent sätt dirigera dokument.

 • Bevarande av data

  Organisationer använder fax för att skicka och ta emot viktiga data och information på ett säkert sätt. Borttappade eller felplacerade dokument kan orsaka förseningar och ha en negativ inverkan på medarbetarnas och kundernas upplevelser. Modernisera säker digital fax för att stödja affärskontinuitet.

 • Arbetsflöden

  Anställda förlitar sig på faxad information för att utföra sina jobb. Manuell datainmatning och andra repetitiva uppgifter minskar produktiviteten och skapar ineffektivitet och förseningar. Integrera moln- eller hybridfaxar med arbetsflöden för att effektivisera uppgifterna.

Läs IDG:s marknadspuls

Ledarnas förtroende OpenText

Se hur kunder lyckas med molnbaserade lösningar för digital fax.

Se fler framgångshistorier
Logotypen för University of Kansas Health System

Komplex vårdgivare ökar andelen lyckade faxöverföringar till nästan 100 % med OpenText RightFax Connect

Läs mer om detta

OCHIN optimerar utbytet av patientinformation med en säker, centraliserad och integrerad faxlösning

Läs mer om detta

Leverantör av medicintekniska produkter väljer faxlösning för företag som drivs av OpenText Cloud

Läs mer om detta

Amerikansk läkargrupp levererar säker och skalbar faxlösning i hybridmolnet

Läs mer om detta

Nationellt försäkringsbolag flyttar faxning till molnet för att öka produktiviteten och sänka kostnaderna

Läs mer om detta

Amerikansk vårdgivare effektiviserar verksamheten och ser årliga kostnadsbesparingar på 500.000 dollar med OpenText XM Fax

Läs mer om detta

Utforska komponenterna i lösningen

Produkter

OpenText erbjuder en rad olika molnbaserade alternativ som förbättrar faxtjänsterna.

Professionella tjänster

OpenText Consulting Services kombinerar implementering av helhetslösningar med omfattande tekniktjänster som hjälper till att förbättra systemen.

Faxresurser i molnet

Säkerhet i fax: Minimera intrång och risker för bristande efterlevnad

Läs positionspapperet

Skapa motståndskraft för säker kommunikation inom hela organisationen

Läs e-boken

10 viktiga faktorer att ta hänsyn till vid val av en molnbaserad faxlösning

Läs positionspapperet

OpenText RightFax Intelligenta arbetsflöden

Titta på videon

Hybridfaxning med RightFax Connect

Titta på videon

ZOLL Medical uppnår skalbarhet, säkerhet och besparingar med OpenText RightFax

Titta på videon

Varför det nu är dags att byta till en modern faxlösning

Läs bloggen

Tre användningsområden för molnfax inom finansiella tjänster

Läs bloggen

Omvandla processer för inkommande fax med automatiserad insamling

Läs bloggen

Fjärrstyrda tjänster för RightFax

Läs översikten

OpenText RightFax Intelligenta arbetsflöden

Läs översikten

Hur kan vi hjälpa till?

OpenText sidfot