Lösningar

Lösningar för eDiscovery

Förbättra effektiviteten inom eDiscovery utan att öka riskerna med rätt lösning för varje ärende

person som arbetar på en bärbar dator i ett möte

Översikt

Se hur eDiscovery-lösningar sänker kostnaderna och förbättrar effektiviteten

I takt med att utredningar, rättstvister och krav på regelefterlevnad ökar, kämpar juridiska team med att hantera arbetsbelastning, budgetar och riskreducering utan att göra avkall på viktiga prioriteringar. Pressen att göra mer med mindre driver på behovet av effektivare och mer skalbara eDiscovery-processer. Faktum är att 70 % av ledarna för juridiska avdelningar uppger att de har ett förnyat fokus på att införa ny eller bättre teknik för att förenkla arbetsflöden och minska manuella processer för att sänka kostnaderna.[2]

eDiscovery-lösningar hjälper juridiska team att göra eDiscovery och utredningar till en operativ affärsprocess som löper i tid, inom budget och med mätbara resultat.

Bryt med traditionen

Kontrollera dina kostnader och få en ännu bättre dokumentgranskning. Använd den här kalkylatorn för att ta reda på hur effektiv vår avancerade teknik för granskning med fasta avgifter kan vara.

0

100

(i tusental)

0

100

 

Bättre återkallelse, precision och privilegieskydd - till ett bättre pris

Detta är en preliminär uppskattning av vad det kan kosta för vår mest lämpliga granskning med fast arvode

Total kostnad

Per dokument

Ta reda på hur

Viktiga fördelar

Läs mer om hur chefer på juridiska avdelningar förbättrar sin eDiscovery-strategi.

 • Hitta fakta snabbare

  Gör en korrekt bedömning av ett ärende och utveckla en strategi snabbare med snabb tillgång till viktiga fakta genom avancerad analys och filter.

 • Lägre kostnader för rättstvister

  Minska kostnaderna för dokumentgranskning och utgifterna för externa jurister med avancerad teknik, maskininlärning, automatisering och experttjänster.

 • Förbättra produktiviteten

  Lägg mindre tid på legaltech-relaterad logistik och fokusera på dokumentgranskning med hjälp av analys, maskininlärning, automatisering, repeterbara arbetsflöden och centraliserade processer.

 • Minska risken

  Använd teknikstödd granskning (TAR), inbyggda funktioner för sekretessdetektering och redigering samt automatiserad kvalitetskontroll för att säkerställa att inga kritiska dokument missas och att inga känsliga eller sekretessbelagda uppgifter oavsiktligt produceras.

 • Flexibel driftsättning och skalning av eDiscovery

  Distribuera teknik baserat på IT-miljön, off cloud, cloud eller hybrid, och skala snabbt efter behov för att hantera ökningar i antalet ärenden.

 • Optimera resurserna

  Minska IT-beroendet och frigör interna resurser som kan fokusera på ärendets fördelar och risker.

Påverkan på verksamheten

 • Effektivisera dokumentgranskningen

  Ökande volymer av tvister och utredningar anstränger juristernas förmåga att hålla deadlines. Att lägga till granskare innebär inkonsekvenser i kodningen, kostnader och risk för exponering av dokument. Optimera resultaten med maskininlärningsdrivna eDiscovery-lösningar.

 • Operationalisera processer för eDiscovery

  Känsliga uppgifter och arbetsmaterial granskas ofta på nytt för varje ärende, även för ärenden som rör samma dokument. Att behandla upprepade rättstvister som engångsföreteelser ökar arbetet, riskerna och kostnaderna. Centralisera data och automatisera processer så att de kan återanvändas.

 • Snabbt reagera på utredningar som utförs av myndigheter och interna utredningar

  Utredningar, som due diligence av företagsförvärv, andra ansökningar enligt Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act (HSR) och anmälningar från visselblåsare, kräver snabb insamling, granskning och riskbedömning av dokument. Detta tär på resurser och budget. Lokalisera snabbt kritiska bevis och besvara förfrågningar.

 • Uppfylla kraven på datasekretess

  Juridiska team måste skydda känsliga uppgifter och snabbt svara på förfrågningar om ämnesrättigheter (SRR), inklusive förfrågningar om tillgång till uppgifter om registrerade (DSAR). Olika verktyg begränsar teamens förmåga att hitta, skydda data och producera förfrågningar i tid. Upprätthålla efterlevnad av arbetsflöden för eDiscovery.

 • Snabbt identifiera och analysera data som utsatts för intrång

  Datasäkerhetsverktyg identifierar åtkomstvägar för hot och förhindrar förlust. Men de ger inte full insikt i vilka dokument som påverkas av ett intrång. Lokalisera snabbt personligt identifierbar information (PII), skyddad hälsoinformation (PHI) och betalkortsinformation (PCI) och känsliga data för att bedöma påverkan och uppfylla kraven på anmälan.

 • Modernisera med cloud first- och hybridstrategier

  Juridiska team måste anpassa sig till sina organisationers molnstrategi. Legaltech-system utanför molnet tär på resurserna, äter upp budgeten och är inte lättskalade. Utnyttja ett enda mycket skalbart moln- eller hybridsystem.

Läs positionspapperet

Ledarnas förtroende OpenText

Se hur kunderna lyckas med eDiscovery.

Se fler framgångshistorier

Serious Fraud Office använder artificiell intelligens i brottsbekämpningen

Läs mer om detta

Eversheds Sutherland påskyndar analysen av ärenden med en heltäckande plattform för eDiscovery och utredningar

Läs mer om detta

Ledande advokatbyrå automatiserar dokumentgranskning med molnbaserad eDiscovery-lösning från OpenText

Läs mer om detta

Utforska komponenterna i lösningen

Produkter

Lös affärsutmaningar med OpenText.

Professionella tjänster

OpenText kombinerar implementering av helhetslösningar med omfattande tekniktjänster som hjälper till att förbättra systemen.

Resurser för eDiscovery

Vad vi kan lära oss av ACC 2022 State of Cybersecurity Report

Läs bloggen

Att svara på andra förfrågningar - det finns ett bättre sätt

Läs bloggen

Så här hanterar du chattdata i eDiscovery och utredningar

Läs bloggen

Sänk den totala kostnaden för granskning och minska riskerna med OpenText High-Efficiency Managed Review

Titta på videon

Ta bort risken och ansträngningen med kalkylblad för att hantera juridiska innehav

Titta på videon

Axcelerate demo av chattfunktionalitet

Titta på demonstrationen

Hur, när, var, vad och vem vid hantering av dataintrång

Läs bloggen

Att slå de dåliga oddsen för en antitrustutredning

Läs bloggen

Lösning på gåtan med granskningsteamet

Läs bloggen

OpenText Insikt för företaget

Läs översikten

OpenText Axcelerate Investigation

Läs översikten

OpenText Legal Hold

Läs databladet

OpenText Översyn av högeffektiva förvaltningar

Läs översikten

OpenText EnCase Information Assurance

Läs översikten

Hur kan vi hjälpa till?

Fotnoter

Fotnoter

 1. [1]Ari Kaplan, Den stora återställningen av eDiscovery, 2022
 2. [2]Thomson Reuters, 2021 State of the Corporate Law Departments, 2021

OpenText sidfot